Мирена Петрова

Мирена Петрова

старши специалист „Стратегически партньорства“

Мирена Петрова е старши специалист „Стратегически партньорства“ в екипа на „Заедно в час“ от 2022 г. Тя отговаря за координацията и осъществяването на ключови проекти с външни институционални партньори – РУО, университети и др.

Преди това отговаря за подбора на нови учители в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“. Била е също координатор „Обучение и подкрепа на учители“. Мирена е част от втория випуск на програма „Нов път в преподаването“ (2012-2014), като през това време преподава български език и литература в с. Мирково.

Мирена вярва, че всяко дете заслужава да развие потенциала си в пълна степен, а това е възможно, само ако всички заинтересовани страни (от учителя в училище до институциите) работят отговорно и в сихнрон за постигането на тази цел.

Мирена е завършила специалност „Българска филология“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Нашият екип