auction 2019 (5) (1)

Митко Павлов

водещ на благотворителен търг на звездите 2019