auction 2019 (5) (1)

Митко Павлов

водещ на благотворителен търг на звездите 2019

Преобразете своето училище с мисъл за учениците с програма „Училища за пример”

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.