neli koleva

Нели Колева

Ръководител “Стратегически партньорства”

Д-р Нели Колева е ръководител на екип “Стратегически партньорства” в “Заедно в час” от 2019 г. Преди това е начело на отдел „Публични партньорства“ от януари 2016 г. Заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на учителите от стартирането на работата на първия випуск през май 2011 г. Преди присъединяването си към екипа, д-р Колева преподава английска и американска литература, сравнително литературознание, теория и практика на превода, английски, френски и немски език в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а докторската й степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ.

Нашият екип