DSC_0872_Fotor

Петко Иванов

оперативен мениджър

Петко е оперативен мениджър в Заедно в час от септември 2016. Преди това е бил сътрудник в организацията в различни екипи. Неговите основни отговорности са свързани с осигуряване на информационна обезпеченост на организацията, както и логистична подкрепа.

Преди да стане част от екипа на Заедно в час се е занимавал с различни предприемачески инициативи и е работил в Министерството на икономиката в отдел „Иновации и предприемачество“.

Петко има бакалавърска степен по бизнес икономика и магистратура по икономическа социология в УНСС. В университета и по време на следването си участва активно в различни неправителствени и студентски организации в сферата на образованието.

Нашият екип