Untitled design (23)

Петя Русинова

Специалист “Подкрепа на училищни екипи”

Петя е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години е ментор на 9 училища във Випуск 1 и Випуск 3 в същата програма на “Заедно в час”. Петя става част от програмата след като е работила 40 години като учител, от които 20 като директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци, обл. Враца.

Петя вярва, че промяната в образованието може да настъпи само, ако всеки, който работи за децата и учениците в България, приеме съдбата и израстването на всяко дете като своя мисия. Нейно лично убеждение е, че споделеният опит прави пътя към успеха по-кратък и по-сигурен.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Петя работи като председател на НЧ „Самообразование 1894“ Селановци и Председател на комитета за организиране на Националния конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“ Селановци.

Петя има магистърска степен История и философия от СУ “Св. Климент Охридски”, Първа ПКС на тема „Управление на образованието“.

Нашият екип