rozalia mitseva

Розалия Мицева

Специалист “Подкрепа на училищни екипи”

Розалия Мицева е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 година. Работата ѝ е да подкрепя екипите от училища в програмата с цел постигане на устойчиви резултати. Преди това е подкрепяла два випуска учители по програмата “Нов път в преподаването” като предметен консултант. През 2018 година се присъединява към програма “Нов път в преподаването” и в продължение на пет години работи като учител в Пловдив с ученици от 1 до 4 клас с майчин език, различен от българския. 

През 2021 година участва в апробирането на буквара “Четем с Ася и Явор” – първият буквар за ученици с различен майчин език.

Розалия вярва, че е важно съвременното училище да осигури възможност за развитие и разгръщане на потенциала на всяко дете. Нужно е образованието да се променя и адаптира, за да отговори на потребностите на променящия се свят и да осигури нужните знания и умения на децата в България. Има интереси в сферата на образователните политики и тяхната проекция в класната стая. 

Розалия има магистърска степен “Право” и “Начална училищна педагогика” от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Нашият екип