nor

Силвия Драганова

Специалист "Обучение на училищни екипи"
Силвия Драганова е специалист “Обучение на училищни екипи” в екипа на “Заедно в час” от юли 2023 год. Тя отговаря за планиране, организиране и провеждане на обучения на лидерските екипи в програма “Училища за пример”. Преди това в периода 2021-2023 е ментор на училищни екипи по същата програма.
Силвия има богат опит в образованието –  17 години работи като учител в Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе, като през шест от тях заема длъжността заместник-директор. Освен че преподава философия, гражданско образование и модули от профилираната подготовка по предприемачество, Силвия координира иновативните процеси и практики в училището, подкрепя работата на Професионалните учещи общности и провежда част от вътрешноучилищните обучения.
Силвия вярва, че образованието трябва да развива качества и талант, да изгражда компетентности, умения и характер, да овластява лидери, иноватори и създатели. В екипа на “Заедно в час” тя вижда съмишленици  – общност от развиващи се и подкрепящи се професионалисти, които посрещат предизвикателствата с оптимизъм, стремят се към устойчиви практики и дългосрочни резултати с една крайна цел – реализация на потенциала на всеки ученик чрез изграждане на необходимите капацитет и култура в училище.
Силвия е завършила специалност “Философия” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Психология и социология в управлението” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Притежава и допълнителна квалификация “Учител по предприемачество”.

Нашият екип