simeona marinova

Симеона Маринова

Старши специалист “Обучение на училищни екипи”

Симеона e старши специалист “Обучение на училищни екипи” в програма „Училища за пример“ на “Заедно в час” от март 2020 г. Тя участва в разработването на лидерска програма, която подкрепя развитието на училищните екипи от цялата страна.

Тя определя като водещ фактор в кариерния си път да работи за каузи. Следи работата на „Заедно в час“ от самото създаване на организацията и вярва силно в мисията на организацията. За нея гарантирането на качествено образование за всяко дете е сред най-важните каузи. Вярва, че новата програма “Училища за пример” е най-комплексния подход за професионално развитие на екипи, по който е работила до момента.

Симеона има над 15 години опит в организиране и провеждане на обучения и супервизии на възрастни като част от различни организации. Основните теми, по които работи са свързани с изграждане на организационен капацитет, управление на човешките ресурси, работа в екип и др. Има опит с интеркултурни обучения и обучения на български и международни доброволци в социалната сфера. Работила е още с деца и семейства в риск като педагогически съветник.

Като най-значими успехи в своята работа определя подкрепата на деца (в риск) и постигнатите резултати чрез арт терапия и групова работа. Преди “Заедно в час” заема позицията директор „Организационно развитие и управление на персонала“ към Фондация „Конкордия“, където отговаря за развитието на човешки ресурси, работа с доброволци и корпоративна социална отговорност.

Нашият екип