IMG_20220622_122845

Стефани Костова

специалист “Обучение на училищни екипи”

Стефани Костова е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час” от 2022 г. Нейната работа е насочена към подкрепата на училищните екипи за два от избираемите педагогически курсове в програма “Училища за пример” – “Социално-емоционално учене” и “Уменията на XXI. век”. Основните ѝ отговорности включват планиране, организиране и провеждане обучителни програми.

Преди да заеме настоящата си роля Стефани трупа опит като обучител и в програма “Нов път в преподаването”, където подкрепя новопостъпващите учители по време на тяхното въвеждащо обучение. 

През 2018 Стефани завършва “Управление на операциите и мениджмънт” в Глазгоу, Шотландия. След прибирането си в България се присъединява към осмия випуск учители на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. В продължение на две години преподава Английски език в ОУ “Гео Милев” в с. Белозем на 2, 3, 4 и 6 клас, а след това преподава една година и в София. 

Докато е учител Стефани работи усилено с учениците си за развитието на социално-емоционални умения. Тя вярва, че социално-емоционалните умения са неделима част от процеса на учене през целия живот. Тези умения са ценни, за да се справяме успешно с различни ситуации в живота, с личните си травми и нужди.

За работата си в “Заедно в час” Стефи споделя: 

Започнах работа с Фондация “Заедно в час” през 2018 година, след като преминах едно по-различно обучение в Шотландия с обучителни дейности, които ме поставиха в различни роли. Тогава видях един по-различен начин на учене и се замечтах. “Заедно в час” се появи в този момент и ми показа пътя напред. В работата си като учител през програма “Нов път в преподаването” разбрах какво означава да работиш целенасочено, да търсиш най-смисленото, да се променяш, за да отговаряш на нуждите на хората, с които работиш, независимо дали са деца или учители. Усетих удовлетвореността от истинска екипна работа и целеустременост, работих и работя с хора, които имат едно желание и съзнателно заедно вървят към него, хора, които винаги действат в сътрудничество и взаимопомощ. Тук мисията, целите и ценностите на организацията не са просто красиви думи, а се живеят. Равният достъп до качествено образование е пътя към едно общество, следващо ценности за развитие, за толерантност, за отзивчивост и всички онези малки, но важни за човека неща. Това само с мечтаене няма да стане и покрай фондацията осъзнавам колко е важно да влияеш на различни аспекти от системата.

Нашият екип