Stoyanka yordanova

Стоянка Йорданова

зам.-директор ОУ "Гео Милев", гр. Плодвив, випуск 2016-2018

Нашият екип

Преобразете своето училище с мисъл за учениците с програма „Училища за пример”

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.