IMG_1783

Татяна Мариновска – Найденова

член на Съвета на директорите на Заедно в час

Татяна Найденова е консултант и бивш търговски директор на телекомуникационната компания А1. Тя е дългогодишен дарител и съмишленик на “Заедно в час”.

Несъмнено образованието е определящо за базисното развитие на човека. То осигурява първоначален равен старт за всички. Извън клишетата равният старт действително изравнява социалните различия и дава фронт за изява на индивидуалността, потенциала като възможности и капацитета на всеки ученик.

Способността на учителя да открие талант и възможности у едно дете, да го мотивира да развие способностите си, да го навигира и подкрепя в израстването и оформянето му по пътя на неговото развитие е огромен невидим, неизмерим и неоценим будителски труд. Равностоен на родителска грижа, а в отделни случаи напълно заменящ я, този хуманитарен труд оставя дълбока следа в последващото развитие на личността на ученика в живота му напред.

В този смисъл подбора, обучението и внедряването в образователната система на нови учители иноватори, носещи научен и морален потенциал за издигане на авторитета на учителската професия и фундаменталната промяна и прогрес на образованието в България, ме привлече преди години като съмишленик и член на Борда в фондация “Заедно в час”.

Не само дълбокото ми принципно убеждение, че личността на учителя е определяща като будител, вдъхновител и двигател на развитието и прогреса на личността, но и сантимента от личната ми история с моите учители модели и моята благодарност и признателност към техния неоценим труд ме доведоха в организацията.

Нашият екип