Julia Mishkova

Юлия Мишкова

старши специалист "Обучение на учители"

Юлия е старши специалист “Обучение на учители” в “Заедно в час” от 2018 година. Тя е част от третия випуск на програмата (2013-2015), като преподава история в 54 СУ “Св. Иван Рилски” в гр. София.

Юлия е завършила минало и съвремие на Югоизточна Европа в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Малко след завършването си става част от програмата “Заедно в час” и 3 години преподава история.

Опитът, който натрупва като учител, както и академичните й интереси я убеждават, че образованието е най-смислената инвестиция за развитието на обществото. Затова и вярва, че образованието трябва да се развива и да отговаря на индивидуалните потребности на учениците, нуждите на съвремието и предизвикателствата на бъдещето.

Това е и причината да се ориентира към обучения на учители и включването в инициативи и проекти за развиване на гражданска активност и медийна грамотност. Юлия вярва, че учебните часове по история са страхотен инструмент за развиване на критично мислене, като опитва да предаде това и през участието си в създаването на учебник и учебни помагала по история.

Нашият екип

Финансирайте училищен проект до 30 000 лв.

Подкрепете учениците от 5-7 клас да развият своите умения за учене и социално-емоционални компетентности.