Julia Mishkova

Юлия Мишкова

старши специалист "Управление на проекти"

Юлия е старши специалист “Управление на проекти” на сайта prepodavame.bg. Преди това отговаря за обучението на учители в програма “Нов път в преподаването в продължение на 5 години. През това време подкрепя учителите да развиват ключови компетентности и да подобряват уменията си за преподаване. Юлия участва в разработването на разнообразни учебни материали, свързани с теми като медийна грамотност, екологично образование и др.

Преди да стане част от екипа на “Заедно в час” преподава история в няколко софийски училища. Юлия е възпитаник на програма “Нов път в преподаването” (2013-2015). През този период преподава история в 54 СУ “Св. Иван Рилски” в гр. София.

Юлия е завършила минало и съвремие на Югоизточна Европа в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Малко след завършването си става част от програмата “Заедно в час” и 3 години преподава история.

Опитът, който натрупва като учител, както и академичните й интереси я убеждават, че образованието е най-смислената инвестиция за развитието на обществото. Затова и вярва, че образованието трябва да се развива и да отговаря на индивидуалните потребности на учениците, нуждите на съвремието и предизвикателствата на бъдещето.

Това е и причината да се ориентира към обучения на учители и включването в инициативи и проекти за развиване на гражданска активност и медийна грамотност. Юлия вярва, че учебните часове по история са страхотен инструмент за развиване на критично мислене, като опитва да предаде това и през участието си в създаването на учебник и учебни помагала по история.

Нашият екип