Jaki

Жаклин Мисирян-Дойчева

ръководител "Развитие на учители"

Жаклин е ръководител “Развитие на учители” в “Заедно в час”, който се грижи за развиването на лидерските умения и надграждането на уменията за ефективно преподаване на участниците в програмата “Нов път в преподаването”. Тя отговаря за цялостното преживяване и професионалното развитие на участниците и ефективността на програмата. В периода 2018-2019 Жаклин е ръководител екип “Въведение в програмата”, който подкрепя и развива учителите от периода на подписване на договор до края на първата им година в програмата. В периода 2016-2018 Жаклин e мениджър „Учителска подкрепа“, а от 2014 до 2016 заема длъжността координатор „Обучение и подкрепа“.

Преди да стане част от екипа Жаклин преподава природни науки в 202 ОУ „Христо Ботев“ с. Долни Пасарел като част от втория випуск учители в програмата на “Заедно в час” (2012 – 2014). .

Жаклин завършва магистратура „Органични материали във висшите технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Между 2007 и 2012 г. активно работи като кръжочник в лабораторията по „Функционални оптични материали“ при проф. Стоян Гуцов към катедра „Физикохимия“.

Жаклин се присъединява към “Заедно в час”, защото по време на практиката си в университета се сблъсква с много демотивирани ученици, без желание за развитие и вяра в собствения им потенциал поради липсата на учители, които да ги вдъхновяват и мотивират.

Нашият екип