1

Златина Минкова

старши специалист “Обучение на училищни екипи”

Златина Минкова е старши специалист “Обучение на училищни екипи” и подкрепя развитието на училищата в програма “Училища за пример” в “Заедно в час” от 2020 г.  Преди това трупа опит като обучител освен в “Училища за пример” и в програма “Нов път в преподаването”. През двете години от 2019 до 2020 основен фокус за нея са въпроси като как да съживим учебните програми, така че да предизвикват учениците да се развиват, но и да бъдат ангажиращи и да отговарят на нуждите им. В последните години изследва инструмента Преживелищно учене като подход в обученията за деца и възрастни. 

Злати също е участник в програма “Нов път в преподаването” и между 2016 и 2019 г. преподава в Основното училище в с. Граф Игнатиевов на 5-6 и 7-8 клас в следобедните занимания. Докато е учител работи усилено с учениците за разширяване техния достъп до възможности. Най-важният урок, който ѝ дава тласък да продължи да се развива в сферата на образованието е осъзнаването колко много усилия са нужни учителят да поддържа високи очаквания към учениците, когато опознае отблизо тяхната реалност. 

Златина е магистър по Българска филология към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Темата, на която посвещава 2 години изследване е “Децата на Социализма” и как тази тема се разглежда в различни литературни казуси. Смята темата актуална и сега, когато повече от всякога си задаваме въпроса – как възрастното поколение подготвя децата за света, който ги очаква. Занимава се със спецификите на езика още в следването си, а от година изучава подходи в езиковата подкрепа на ученици с различен майчин език от българския.

Нашият екип