Фондация "Заедно в час" фокусира дейността си върху обучението и подкрепата на цели училищни екипи през следващите години.

Организацията целенасочено ще развива програмата си "Училища за пример" и през следващите години няма да провежда кампания за набиране на нови учители.

Кандидатстването в програма "Нов път в преподаването" за 2022 г. приключи

Запишете се във формата, ако проявявате интерес към програмата.Фондация "Заедно в час" фокусира дейността си върху обучението и подкрепата на цели училищни екипи през следващите години. 

Организацията целенасочено ще развива програмата си "Училища за пример" и през следващите години няма да провежда кампания за набиране на нови учители

Повече може да прочетете ТУК.

В “Заедно в час” вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите. Работим за тази кауза като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Защо да кандидатстваш в програма "Нов път в преподаването"

Кауза

Допринасяш за положителна промяна в България.

Умения

Програмата развива лидерския потенциал и уменията на участниците.

Квалификация

Учителска правоспособност, обучения и кариерно развитие.

Общност

Срещаш вдъхновяващи хора, с които вървиш в една посока.

Подкрепа

Получаваш индивидуална подкрепа от опитни специалисти.

Удовлетворение

Работата ти има истинско въздействие върху живота на учениците.

За кого е подходяща програма "Нов път в преподаването"

Трябва да си завършил минимум бакалавърска степен до 1 септември 2022 г. (за учебната 2022/23 година).

Не е задължително да имаш педагогическа правоспособност, за да кандидатстваш в програмата, но това е предимство при назначаването в училище. Ако нямаш квалификация, ще придобиеш такава от наш партньорски университет по време на програмата.

“Заедно в час” търси хора със силна мотивация, желание за развитие и работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа. Работата в училище е на пълен работен ден през двете години на програмата.

Първата стъпка от процеса по кандидатстване е подаването на онлайн формуляр

0 .

Попълни името и имейла си, за да започнеш процеса по кандидатстване.

1 МИН

0 .

Сподели ни повече за теб, твоето образование и предишен опит.

15 МИН

0 .

Отговори на въпроси за мотивацията си и сподели мнението си по конкретни казуси.

45 мин

Какво ти предстои, ако преминеш успешно онлайн кандидатстването

Дистанционно интервю

Интервюто се провежда онлайн в рамките на 40 минути. Научи повече.

Дистанционен център за оценяване

Включва различни активности, които симулират реалното всекидневие на участниците в програмата. Всички центрове за оценяване се провеждат онлайн в рамките на половин ден.

Критерии, по които оценяваме кандидатите

Търсим участници, които активно и постоянно се стремят да развият себе си и които предприемат конкретни действия, за да подобрят уменията си в ключови области.

За да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование, има нужда от хора, които не се колебаят да поемат инициатива, поемат отговорност за своите действия и резултатите от тях и намират съмишленици. 

Търсим участници, които активно и постоянно се стремят да развият себе си и които предприемат конкретни действия, за да подобрят уменията си в ключови области.

Успешният участник в програмата уважава различията ан хората и се отнася непредубедено и със загриженост към житейските обстоятелства и гледната точка на всички, особено на необлагодетелствани общности и малцинства.

Всеки участник в програмата на “Заедно в час” се ангажира с преподаване на пълен работен ден в среда, предполагаща нетрадиционни ситуации, проблеми и предизвикателства, за поне две години.

Успешните участници умеят да определят приоритетите си, да планират времето си ефективно и целенасочено и винаги спазват крайни срокове.

Търсим хора, които познават, разбират и споделят визията на “Заедно в час”, вярват в потенциала на всяко дете, както и в подхода ни за подобряване на достъпа до качествено образование. 

Търсим хора, които умеят да общуват ясно и ефективно, да слушат активно и внимателно, да адаптират стила си на общуване в различни ситуации и да се стремят да разберат отсрещната страна.

Къде ще преподаваш

“Заедно в час” работи в цялата страна с училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да подобрят знанията си и да развият ключови за живота умения. Ако бъдеш одобрен за програмата и потвърдиш участието си, ще имаш избор между налични позиции в училищата партньори спрямо твоите предпочитания и профил. Колкото по-рано потвърдиш участието си в програмата и колкото по-широки са териториалните ти ограничения, толкова повече възможности за избор на позиция ще имаш. След като участникът избере училище, “Заедно в час” изпраща документите му към директора, с когото предстои интервю.

Когато избереш даден регион, нашето очакване е, че ще имаш възможност да преподавате в училище на територията на цялата административна област.

Пътят на програма "Нов път в преподаването"

седмици
0

Периодът на накдидатстване е от септември до март. Ще преминеш през целия процес за около 30 дни.

дни
0

Провежда се в периода до юни. Наблюдаваш часове на учители, посещаваш работилници и семинари спрямо свободното ти време.

седмици
0

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване. Провежда се през юли и е ангажимент на пълен работен ден.

седмици
0

Практическа подготовка и първи учебни часове с ученици в училище. През 2020 г. за първи път проведохме академията изцяло онлайн.

години
0

Начало на преподаването в училище и допълнителни обучения.

години
2 +

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

Те намериха своята кауза със Заедно в час

Въпроси и отговори

Като подадеш онлайн кандидатурата си през сайта ни до 15 март 2022 г. Регистрацията и попълването на формуляра за кандидатстване отнемат около 1 час, като ти препоръчваме да попълваш кандидатурата си през десктоп устройство. Целият процес на подбор, включително всички центрове за оценяване се провеждат онлайн.

Направи първата стъпка към кандидатстването.

Разгледай страницата с ресурси за подготовка

Да, към 1 септември 2022 г. е задължително да притежаваш диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, или от чуждестранен университет, признат в Република България, с минимален среден успех 3.50/6.

Не е задължително да имаш педагогическа правоспособност, за да кандидатстваш в програмата, но това е предимство при назначаването в училище. Ако нямаш квалификация, ще придобиеш такава от наш партньорски университет по време на програмата.

“Заедно в час” работи в цялата страна с училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да подобрят знанията си и да развият ключови за живота умения. Ако бъдеш одобрен за програмата и потвърдиш участието си, ще имаш избор между налични позиции в училищата партньори спрямо твоите предпочитания и профил. Колкото по-рано потвърдиш участието си в програмата и колкото по-широки са териториалните ти ограничения, толкова повече възможности за избор на позиция ще имаш. След като участникът избере училище, “Заедно в час” изпраща документите му към директора, с когото предстои интервю.

Когато избереш даден регион, нашето очакване е, че ще имаш възможност да преподавате в училище на територията на цялата административна област.

В общия случай участниците преподават предмет, който отговаря на специалността им от висшето образование. Ако специалността не се преподава в училище или в училищата няма свободни позиции за учители със съответната специалност, участниците могат да преподават чужд език (при минимум В2 ниво на владеене) или да се преквалифицират безплатно в начални учители. “Заедно в час” търси приоритетно участници, които ще преподават математика, информатика, природни науки, английски език, както и в начален етап.

Летният институт е 6-7-седмично обучение на пълен работен ден и е задължителен за всички участници в програмата на “Заедно в час”. По време на обучението участниците развиват умения за ефективно ръководене на класната стая и преподаване, планиране на уроци, оценяване и анализ на резултатите на учениците. Първата част от обучението се организира извън София, а следващите три седмици преминават в преподаване на ученици в ежегодната Лятна академия на “Заедно в час” – в София. През 2020 и 2021 г. Летният институт и академия се проведоха онлайн, заради пандемията от коронавирус и на този етап не можем да предвидим каква ще бъде ситуацията през лятото на 2022 г.

“Заедно в час” поема всички разходи за периода на лятното обучение.

Да. Участието в програмата на “Заедно в час” включва работа на пълен работен ден (и трудов договор) в училище партньор на организацията. Участниците не могат да са наети на трудов договор на друго място, както и на друг тип ангажимент, който не позволява сключването на трудов договор на 8-часов работен ден.

Учителите се назначават на трудов договор спрямо действащото законодателство в училището, в което ще преподават. Ако нямате стаж в училище до този момент, ще бъдете назначени на минималната работна заплата за позицията “учител”, която от януари 2021 г. е 1260 лв. (брутна заплата). Учителите, които са в процес на придобиване на педагогическа правоспособност, могат да бъдат назначени на 80% от минималния праг до придобиване на професионалната квалификация. Възнагражденията могат да варират според училището, вашата квалификация, досегашния ви опит в сферата на образованието, класно ръководство и нормативната заетост. Училищата заплащат и допълнителни възнаграждения, като такива за облекло. Финансови стимули от “Заедно в час”: 1200 лв. за периода на задължителното лятно обучение (юли – август); За участниците, които нямат учителска правоспособност или трябва да се преквалифицират, “Заедно в час” покрива семестриалните такси за обучението.

Как да кандидатствам?

Като подадеш онлайн кандидатурата си през сайта ни до 25 ноември 2021 г. Регистрацията и попълването на формуляра за кандидатстване отнемат около 1 час, като ти препоръчваме да попълваш кандидатурата си през десктоп устройство. Целият процес на подбор, включително всички центрове за оценяване се провеждат онлайн. Направи първата крачка към кандидатстването: https://zaednovchas.bg/apply-step-1/ Страница с ресурси за подготовка: https://zaednovchas.bg/blog-participant/

Задължително ли е да имам висше образование?

Да, към 1 септември 2021 г. е задължително да притежаваш диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, или от чуждестранен университет, признат в Република България, с минимален среден успех 3.50/6.

А педагочическа квалификация?

Не е задължително. Ще придобиеш педагогическа правоспособност от наш партньорски университет безплатно за теб по време на програмата.

Къде ще преподавам?

Работим в училища в 21 региона в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол. Ако бъдеш одобрен за програмата и потвърдиш участието си, ще имаш избор между налични позиции в училищата партньори, от които можеш да избираш според своите предпочитания и профил. Колкото по-рано одобрените кандидати потвърдят участието си в програмата и колкото повече територилна гъвкавост имат, толкова по-голям е изборът на позиции. След като участникът избере училище, “Заедно в час” изпраща документите му към директора, с когото предстои интервю.

Какъв предмет мога да преподавам?

В общия случай участниците преподават предмет, който отговаря на специалността им от висшето образование. Ако специалността не се преподава в училище или в училищата няма свободни позиции за учители със съответната специалност, участниците могат да преподават чужд език (при минимум В2 ниво на владеене) или да се преквалифицират безплатно в начални учители. “Заедно в час” търси приоритетно участници, които ще преподават математика, информатика, природни науки, английски език, както и в начален етап.

Какво представлява обучението преди началото на учебната година?

Летният институт е 6-7-седмично обучение на пълен работен ден и е задължителен за всички участници в програмата на “Заедно в час”. По време на института участниците развиват умения за ефективно ръководене на класната стая и преподаване, планиране на уроци, оценяване и анализ на резултатите на учениците. Първата част от обучението се организира извън София, а следващите три седмици преминават в преподаване на ученици в ежегодната Лятна академия на “Заедно в час” – в София. През 2020 г. Летният институт и академия се проведоха онлайн, заради пандемията от коронавирус и на този етап не можем да предвидим каква ще бъде ситуацията през лятото на 2021 г. Подробно описание на института можеш да намериш на страница “Програмата”. “Заедно в час” поема всички разходи за периода на лятното обучение.

Работата в училище на пълен работен ден ли е?

Да. Участието в програмата на “Заедно в час” включва работа на пълен работен ден (и трудов договор) в училище партньор на организацията. Участниците не могат да са наети на трудов договор на друго място, както и на друг тип ангажимент, който не позволява сключването на трудов договор на 8-часов работен ден.

Какво заплащане ще получавам като учител?

Учителите се назначават на трудов договор спрямо действащото законодателство в училището, в което ще преподават. Ако нямате стаж в училище до този момент, ще бъдете назначени на минималната работна заплата за позицията “учител”, която от януари 2021 г. ще бъде 1260 лв. (брутна заплата). Учителите, които са в процес на придобиване на педагогическа правоспособност, могат да бъдат назначени на 80% от минималния праг до придобиване на професионалната квалификация. Възнагражденията могат да варират според училището, вашата квалификация, досегашния ви опит в сферата на образованието, класно ръководство и нормативната заетост. Училищата заплащат и допълнителни възнаграждения, като такива за облекло. Финансови стимули от “Заедно в час”: 1200 лв. за периода на задължителното лятно обучение (юли – август); За участниците, които нямат учителска правоспособност или трябва да се преквалифицират, “Заедно в час” покрива семестриалните такси за обучението.

От началото на учебната 2021/2022 година “Заедно в час” и СБУ си партнират с Министерство на образованието, за да осигурят високомотивирани и подготвени учители по Национална програма „Мотивирани учители”. Съвместната ни работа осъществя модул 1 и 3 от програмата, които са свързани с привличане, подбор, обучението и подкрепата на нови хора за образователната система.