Център за оценяване

Целта на центъра за оценяване е да ви даде възможност да се запознаете отблизо с нашата организация, да научите повече за всекидневието на участника, както и да се срещнете с други кандидати и с членове на екипа ни. Центърът за оценяване включва различни активности, които симулират реалното всекидневие на участниците в програмата. Детайлна информация как да се подготвите ще получите заедно с поканата за записване поне седмица преди центъра за оценяване. За въпроси сме на разположение на apply@zaednovchas.bg.

Насоки и съвети:

 • Подгответе се

Прочетете внимателно информацията за подготовка, която ще ви изпратим по имейл. Планирайте добре времето за придвижване до офиса ни, предвидете трафика и всичко друго, което може да ви забави. Принтирайте предварително необходимите материали, като плана на примерния урок.

 • Планирайте добре примерния урок

Проучете темата на урока, който ще изнесете, подгответе материали за него и се упражнявайте пред приятели, за да имате ясна представа за времето. Помислете какво би направило урока интересен от гледна точка на учениците (ученици по време на примерния урок ще бъдат членове на екипа на “Заедно в час”).

 • Направете добро първо впечатление

Важно е да изглеждате, да се държите и да се изказвате професионално, да сте облечени делово и да бъдете учтиви.

 • Бъдете спокойни и концентрирани

Екипът ни разбира и се отнася с уважение към това, че участието в център за оценяване може да бъде предизвикателно. Ще направим всичко възможно, за да ви предразположим да покажете най-доброто от себе си.

 • Питайте

Използвайте възможността да научите повече за „Заедно в час“ и да ни зададете въпроси.

Често срещани грешки:

 • Липса на подготовка

Внимателният прочит на инструкциите, които ще получите заедно с поканата за записване за център за оценяване, са ключов фактор за доброто представяне. Запознайте се добре и с критериите, които търсим у успешните кандидати, помислете защо те са важни за участниците в програмата и как вашият предишен опит ви е помогнал да развиете тези качества, умения и нагласи. Възползвайте се от ресурсите на сайта ни и от възможността да получите съвет и подкрепа от член на екипа „Прием на участници“.

 • Несъобразяване с аудиторията

Когато се подготвяте за примерния урок, не се фокусирайте само върху неговото изнасяне и вместването в определеното време. Опитайте се да си представите и учениците, тяхното поведение и какво е важно да научат. Помислете какви са интересите на деца на съответната възраст и в съответния клас, за който планирате урок.

Стремете се да си отговорите на следните въпроси:

 1. какво е особеното за учениците от тази възрастова група;
 2. предвидил/а ли съм в урока елементи, които отговарят на интересите на учениците;
 3. как ще разбера дали учениците са научили това, което ще им преподам.
 • Неспазване на инструкции и график

Като участник в програмата вие ще бъдете модел за подражание за учениците. Препоръчваме да имате това предвид още когато планирате вашето участие в център за оценяване. Избягвайте неформално облекло, изказ или поведение и бъдете навреме за центъра за оценяване и за отделните дейности от него.

Наясно сме, че притеснението и напрежението може да попречат на гладкото преминаване на интервюто и сме готови да ви дадем време да обмислите отговорите си. В помощ за структуриране на мисълта и отговора ви препоръчваме да използвате модела „контекст – действия – резултати“ (контекст – кратко описание на ситуацията, действия – описание на конкретни ваши действия, и резултати – кратко описание на резултатите).

Избягвайте да използвате множественото число „ние“, когато искате да опишете ваши лични стъпки, действия, резултати и успехи.

 • Социална желателност

Напрежението и желанието да впечатлим може да ни доведат до демонстриране на поведение, което не ни е присъщо и изглежда изкуствено. Искаме да се запознаем с истинското ви „аз“ и да разберем каква е уникалната ви индивидуална същност, с която ще допринесете като участник в програмата. Препоръчваме ви да сте спокойни и да бъдете самите себе си. Нашите сътрудници са обучени да открият вашия индивидуален потенциал и ще направят всичко възможно, за да ви помогнат да покажете най-доброто от себе си.

Не се притеснявайте и да споделяте примери от своя опит, които смятате, че свидетелстват за ваши грешки – те показват способностите ви да се учите постоянно, да приемате обратна връзка и да подобрявате уменията си.