Дистанционен център за оценяване

Центърът за оценяване включва различни активности, които симулират реалното всекидневие на участниците в програмата. Провежда се онлайн в рамките на половин ден. Детайлна информация как да се подготвите ще получите заедно с поканата за записване преди центъра за оценяване. За въпроси сме на разположение на apply@zaednovchas.bg.

Насоки и съвети:

 • Подгответе се

Прочетете внимателно информацията за подготовка, която ще ви изпратим по имейл. Планирайте добре времето за свързване, тествайте камерата и микрофона, за да сте сигурни, че работят. Подгответе предварително необходимите материали, като плана на примерния урок, така че да може да го изпратите при поискване.

 • Планирайте добре примерния урок

Проучете темата на урока, който ще изнесете, подгответе материали за него и се упражнявайте пред приятели, за да имате ясна представа за времето. Помислете какво би направило урока интересен от гледна точка на учениците (ученици по време на примерния урок ще бъдат членове на екипа на “Заедно в час”).

 • Направете добро първо впечатление

Важно е да изглеждате, да се държите и да се изказвате професионално, да сте облечени делово и да бъдете учтиви.

 • Бъдете спокойни и концентрирани

Екипът ни разбира и се отнася с уважение към това, че участието в център за оценяване може да бъде предизвикателно. Ще направим всичко възможно, за да ви предразположим да покажете най-доброто от себе си.

 • Питайте

Използвайте възможността да научите повече за „Заедно в час“ и да ни зададете въпроси.

Често срещани грешки:

 • Липса на подготовка

Внимателният прочит на инструкциите, които ще получите заедно с поканата за записване за център за оценяване, са ключов фактор за доброто представяне. Възползвайте се от ресурсите на сайта ни и от възможността да получите съвет и подкрепа от член на екипа „Прием на участници“.

 • Съобразяване с аудиторията

Когато се подготвяте за примерния урок, не се фокусирайте само върху неговото изнасяне и вместването в определеното време. Опитайте се да си представите и учениците, тяхното поведение и какво е важно да научат. Помислете какви са интересите на деца на съответната възраст и в съответния клас, за който планирате урок.

Стремете се да си отговорите на следните въпроси:

 1. какво е особеното за учениците от тази възрастова група;
 2. предвидил/а ли съм в урока елементи, които отговарят на интересите на учениците;
 3. как ще разбера дали учениците са научили това, което ще им преподам.
 • Спазване на инструкции и график

Като участник в програмата вие ще бъдете модел за подражание за учениците. Препоръчваме да имате това предвид още когато планирате вашето участие в център за оценяване. Избягвайте неформално облекло, изказ или поведение и бъдете навреме за центъра за оценяване и за отделните дейности от него.