Тук ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси:

За програмата:

Какво включва обучението преди започването на учебната година?

Летният институт представлява 7-седмично обучение на всички участници в програмата на “Заедно в час”. По време на института участниците развиват умения за ефективно ръководене на класната стая и преподаване, планиране на уроци, оценяване и анализ на резултатите на учениците. Първата част от обучението се организира извън София, а следващите три седмици преминават в преподаване на ученици в ежегодната Лятна академия на “Заедно в час” – в София. Подробно описание на института можете да намерите на страница “Програмата”.

“Заедно в час” поема всички разходи за периода на лятното обучение.

Какво заплащане ще получавам като учител от програмата на “Заедно в час”?

Учителите се назначават на трудов договор спрямо действащото законодателство в училището, в което ще преподават. Ако нямате стаж в училище до този момент, ще бъдете назначени на минималната работна заплата за позицията “учител”, която от януари 2020 г. ще бъде 1085 лв. (брутна заплата). Учителите, които са в процес на придобиване на педагогическа правоспособност, могат да бъдат назначени на 80% от минималния праг до придобиване на професионалната квалификация. Възнагражденията могат да варират според училището, вашата квалификация, досегашния ви опит в сферата на образованието, класно ръководство и нормативната заетост. Училищата заплащат и допълнителни възнаграждения, като такива за облекло.

Финансови стимули от “Заедно в час”:

 • 1200 лв. за периода на задължителното лятно обучение (юли – август);
 •  За участниците, които нямат учителска правоспособност или трябва да се преквалифицират, “Заедно в час” покрива семестриални такси, нощувки и пътни разходи до и от съответния университет за лекции и изпити (ако участниците преподават/ живеят в друго населено място).

Ще имам ли административни задължения в училище – класен ръководител или други?

Учителите от програмата на “Заедно в час” спазват административните задължения, които има всеки друг учител в училище. Възможно е да бъдат класни ръководители, но това е предмет на договаряне с директора на училището. Учителите от програмата помагат за цялостното развитие на училищната общност. В това влизат извънкласните занятия с ученици, споделянето на добри практики с другите учители, активностите за подобряване на престижа на училището, за въвличане на родителите в учебния процес и др.

На колко класа и колко часа на седмица ще преподавам?

Зависи от предмета, съответния годишен норматив и училището. Например за природоматематически, хуманитарни и обществени дисциплини нормативът е 720 часа годишно, а за български език и литература, чужди езици и специализирани предмети – 648 часа годишно. Средно на седмица един учител преподава между 18 и 22 часа.

Началните учители и възпитателите прекарват всичките си часове с един клас. Останалите преподават най-често на няколко класа и прекарват минимум един и максимум четири часа седмично с един клас.

Преподаването е малка част от задълженията на един учител. Учителите прекарват голяма част от времето си в планиране на уроци, изготвяне на тестове, проверка на ученически работи, събиране и анализ на данни за резултатите на учениците, планиране и реализиране на извънкласни дейности, консултации с ученици, разговори с родители, административни задължения и др. Работят със заетост на пълен работен ден и е много трудно да поемат други ангажименти освен тези към учениците.

Мога ли да съчетавам работата по програмата с професионалните ми задължения в момента?

Участието в програмата на “Заедно в час” включва работа на пълен работен ден (и трудов договор) в училище партньор на организацията. Участниците не могат да са наети на трудов договор на друго място, както и на друг тип ангажимент, който не позволява сключването на трудов договор на 8-часов работен ден (например докторантски договор за редовна докторантура).

Мога ли да избера къде да преподавам?

“Заедно в час” работи с училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа, за да подобрят знанията си и да развият ключови за живота умения. При избора на училища партньори роля имат резултатите на учениците от външни оценявания, както и готовността на училищния екип да работи за успеха на всяко дете.

Участниците в програмата имат избор между налични позиции в училищата партньори, от които могат да избират според своите предпочитания и профил. Колкото по-рано одобрените кандидати потвърдят участието си в програмата, толкова повече възможности за избор на позиция имат. След като участникът избере училище, “Заедно в час” изпраща документите му към директора, с когото предстои интервю.

Какъв предмет мога да преподавам?

По какъв предмет ще се квалифицира и преподава участникът, зависи от завършената от него специалност (за повече информация: Приложение № 1 към чл. 24 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). В общия случай участниците преподават предмет, който отговаря на специалността им от висшето образование. Ако специалността не се преподава в училище или в училищата няма свободни позиции за учители със съответната специалност, участниците могат да преподават чужд език (при минимум В2 ниво на владеене) или да са възпитатели и да работят с деца в занималнята следобед.

Участниците, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава от  университет партньор на “Заедно в час” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ или Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Разходите за квалификацията се поемат от “Заедно в час”.

Какво е отношението на останалите учители от колектива, в който ще преподавам?

При започване на работа с дадено училище ние се стараем да се запознаем с директора и екипа и да се уверим, че имат желание да работят за подобряване на училищната среда и резултатите на учениците. Отношенията на учителите от програмата с техните колеги от училищния колектив, както и с директора, обаче зависят от подхода им към тях от самото начало. Съветваме участниците да се отнасят към колегите си с уважение и скромност и да бъдат отворени към това, което могат да научат от техния опит.

В кои региони работите?

Ако бъдете одобрени за програмата и потвърдите участието си, ще имате избор между налични позиции в училищата партньори, от които можете да избираште според своите предпочитания и профил. Колкото по-рано одобрените кандидати потвърдят участието си в програмата, толкова повече възможности за избор на позиция имат. След като участникът избере училище, “Заедно в час” изпраща документите му към директора, с когото предстои интервю.

Работим в 21 региона в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол.

Живея в регион, в който не работите, мога ли да кандидатствам?

Разбира се. Но трябва да имате предвид, че най-вероятно ще се наложи да се преместите да преподавате в някой от горепосочените региони.

Ще има ли други учители от програмата на “Заедно в час”, които ще преподават в моето училище или регион?

Целта на “Заедно в час” е да назначава при възможност по двама или повече учители в едно училище или в една община. Така те могат да се подкрепят взаимно по време на работата си, а положителните промени за резултатите на учениците и работата с местната общност да са по-големи.

На каква възрастова група ще преподавам?

Учителите от програмата на “Заедно в час” преподават в различни училища на деца от I до XII клас.

Как ще се развия професионално като преподавам в училище за две години?

Каквито и бъдещи професионални планове да имате, преподаването ще ви научи на много важни умения, които могат да са ви от полза за различни кариерни сфери. Сред тях са комуникационните и организационни умения, работата в екип и с разнообразни групи хора – ученици, родители, колеги учители и управленски екип на училището.

Участниците в програма “Заедно в час” преминават през обучение по международния модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху поставянето на високи цели, начините за изграждане на мотивация, внимателното планиране и ефективното изпълнение на плана. В рамките на програмата участниците, които нямат професионална квалификация „учител“, придобиват такава от университет партньор на “Заедно в час”.

През лятото между двете години на програмата участниците имат възможност да направят и стаж в предпочитана от тях област или проект с ученици, с които да допълнят професионалното си и личностно развитие.

Каква подкрепа ще получавам, докато преподавам в училище?

Екипът на “Заедно в час” подкрепя участниците в програмата си с:

 • координатор, който наблюдава учебни часове на учителя и дава обратна връзка с цел подобряване на преподаването и ефективността. Всички координатори са преминали през програмата на “Заедно в час”;
 • периодични обучения въз основа на нуждите на учителите и предизвикателствата, които срещат в класната стая;
 • допълнителни обучения и квалификации за бъдещо професионално развитие;
 • връзка с подходящи бизнес партньори и организации за реализиране на извънкласни дейности.

Защо първата част от програмата е преподаване в рамките на две години?

Международният опит на организациите в мрежата на Teach For All показва, че учителите постигат и задържат добрите резултати с учениците си при по-дългосрочна работа с тях. Те виждат ясно постиженията и успеха си по време на втората година от преподаването.

Двете години са време, в които участниците в програмата на “Заедно в час” се запознават в детайли с образователната система в България, нейните проблеми и възможни решения.

Програмата не взема ли свободни позиции от учители, които се нуждаят от работа?

Не, целта на програмата е да привлече нови хора към образователната система – мотивирани и способни професионалисти – на местата, където липсват кандидати за учители и където те са най-необходими.

Как организацията си осигурява финансова стабилност?

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”. Фондацията продължава да ни финансира с дългогодишен грант до 2020 година. Заедно с това получаваме и растяща подкрепа от корпоративни и индивидуални партньори, обвързани с мисията на организацията.

За процеса на кандидатстване:

Кога мога да кандидатствам и как става това?

Всяка година в периода октомври – април. Разглеждаме кандидатурите в реда, в който постъпват, така че колкото по-рано кандидатствате, толкова по-добре. Ранното преминаване през процеса на подбор има и други положителни страни – възможност за посещение на повече класни стаи на действащи учители от програмата на “Заедно в час”, покани за повече събития на нашата общност, създаване на професионални контакти и други. Това създава и по-ясна представа какво представлява участието в програмата.

За кандидатстване влезте в секцията „Стани участник“ и следвайте стъпките. Регистрацията и попълването на формуляра за кандидатстване отнемат около 1 час.

Ако имате технически затруднения или въпроси, ще се радваме да ви помогнем на apply@zaednovchas.bg.

На какви изисквания е необходимо да отговарят кандидатите за участници в програмата на “Заедно в час”?

Задължителните изисквания за всеки кандидат са да:

 • притежава диплома за завършено висше образование до 1 септември 2020 г. – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, с минимален успех 3.50 от 6, или от чуждестранен университет, признат в Република България, с минимален среден успех, еквивалентен на изискванията от завършилите в България кандидати;
 • отговаря на условията по чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, който гласи:
  “Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:

  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  2. е лишено от право да упражнява професията;
  3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.”;
 • владее български език;
 • притежава право на работа на територията на Република България, ако не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз.

Освен задължителните изисквания “Заедно в час” оценява кандидатите по определени критерии. Повече информация за тях има в секцията „Критерии за кандидатите“.

Има ли възрастова граница за участници в програмата на “Заедно в час”?

Не. Политиката на “Заедно в час” е да не допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или друг признак.

Аз съм студент в последна година на обучение. Мога ли да кандидатствам?

Да, по време на последната ви година в университета. Единственото условие е да се явите на държавен изпит или да защитите дипломна работа преди началото на учебната година –  до 1 септември. За повече информация можете да се свържете с екип „Прием на участници“ на apply@zaednovchas.bg.

Нямам никакъв опит като учител. Мога ли да кандидатствам?

Да. Не е необходимо нито да имате преподавателски опит, нито да сте придобили вече професионална квалификация „учител“. По-голямата част от участниците в програмата не са преподавали преди това. Осигуряваме интензивно предварително обучение за всички участници и придобиване на правоспособност за преподаване чрез университетски партньор за тези, които нямат такава.

Дипломата ми не е от български университет. Какво да правя?

Може да се наложи да преведете, легализирате и признаете дипломата си в Националния център за информация и документация (НАЦИД). Пишете ни на apply@zaednovchas.bg с информация за това в коя държава сте учили и коя година сте завършили (или ви предстои завършване).

Колко време продължава процесът на подбор?

Не повече от десет седмици след подаване на формуляр за кандидатстване.

Кога ще разбера дали съм преминал успешно през процеса на подбор?

До две седмици след провеждане на център за оценяване.

Колко време след подаване на формуляра за кандидатстване ще разбера дали преминавам към следващ етап?

След като се регистрирате ще получите имейл, в който ще са посочени датите, на които можете да очаквате информация дали преминавате към следващите стъпки в процеса.

Необходимо ли е да пътувам до София за интервю?

Не. Всички интервюта ще бъдат провеждани дистанционно – по скайп или телефон.

Необходимо ли е да пътувам до София за център за оценяване?

Не. В момента провеждаме всички етапи на подбор дистанционно (онлайн).

Какво представлява центърът за оценяване?

Центърът за оценяване е с продължителност 2 (два) астрономически часа, по време на които ще преминете през различни активности – примерен урок, ролева игра и второ интервю. Целта му е да ви даде възможност да научите повече за “Заедно в час”, да демонстрирате своите качества и умения в реална среда и да се срещнете с колеги от нашия екип по Подбор. Повече информация за центъра за оценяване можете да намерите в секцията „Съвети и насоки”.

Ако не преминавам успешно през някой от етапите, мога ли да кандидатствам отново?

Можете да кандидатствате само веднъж в рамките на съответната кампания за прием на участници. Например, ако кандидатствате през ноември 2019 г. в рамките на кампания за прием на нови участници 2019-2020 година, ще имате право да кандидатствате отново след септември 2020 г.

Мога ли да получа обратна връзка за представянето си в процеса на подбор?

Поради големия брой кандидатури, както и големия брой интервюта нямаме възможност за предоставяне на подробна индивидуална обратна връзка за представянето на кандидатите на тези два етапа. На кандидатите, които не преминават през финалния етап на подбор, предоставяме информация в графичен вид по имейл в кои области са се представили успешно по време на центъра за оценяване и в кои области биха могли да работят допълнително за развитие на своите умения и компетенции. Вярваме, че по този начин кандидатите ще разберат върху кои компетенции има нужда да работят, за да кандидатстват отново в следващата кампания и да имат по-голям шанс да получат оферта.

Не мога ли просто да ви изпратя мое CV?

Не. Имаме три етапа на подбор – онлайн формуляр за кандидатстване, мотивационно интервю и център за оценяване. Искаме да се уверим, че успешните кандидати притежават компетенциите – качествата, уменията и нагласите, които биха ги направили успешни участници в програмата на “Заедно в час”. Няма как да вземем тази информация от CV.

За професионалното развитие след програмата:

Прочетох целия сайт и не намирам отговор на въпроса, който най-много ме вълнува. Мога ли да разговарям с някого?

Ако въпросът е свързан с кандидатстване за участник в програмата на “Заедно в час”, можете да се свържете с екип „Привличане на кандидати“ на: apply@zaednovchas.bg. За друга информация можете да ни пишете на info@zaednovchas.bg или да се обадите на +359 2/ 9880688.

Искам да продължа образованието си в чужбина. Как опитът ми в училище ще ми помогне?

“Заедно в час” е част от международната мрежа Teach For All, която има изградени партньорства с магистърски програми в най-престижните университети, като Harvard, Stanford, Princeton и Columbia. Тези университети осъзнават важността на опита, който учителите придобиват и му отдават значение при разглеждането на кандидатури.

Как ще се отрази участието ми в програмата при кандидатстване за работа при някой от вашите бизнес партньори?

Участието и успешното завършване на програмата на “Заедно в час” дава предимство за бъдещо кариерно развитие с полезни контакти и споделен опит от опитни професионалисти, както и с информация за възможности за професионално развитие и стажове.

Какво ще правя след приключване на двете години преподаване?

Целта на “Заедно в час” е да привлече мотивирани и способни хора да допринасят дългосрочно за по-добро образование в България. По време на двете години преподаване участниците в програмата имат достъп до разнообразни обучения, допълнителни квалификации и мрежа от контакти, които да им помогнат да изберат професионалния си път след училището. Голяма част от участниците в програмата продължават да преподават, а други се развиват в сфери като социално предприемачество, работа по публични политики и общностно въздействие. Всички те обаче остават свързани с каузата образование и допринасят по различни начини за подобрението на системата. “Заедно в час” предоставя на участниците в програмата и различни възможности за подкрепа и след двете години преподаване.