Дистанционно интервю

Интервюто е отлична възможност да ни разкажете повече за себе си и вашата мотивация, нагласи и предишен професионален и академичен опит, да се запознаете с член на екипа на „Заедно в час“ и да ни зададете своите въпроси.

  • Планирайте добре времето за включване в интернет

По-добре е да сте готови по-рано, отколкото да закъснеете.

  • Осигурете си възможност да се концентрирате

За провеждане на интервюто е необходима стабилна интернет връзка и тиха среда, в която можете да се концентрирате и да покажете най-доброто от себе си.

  • Направете добро първо впечатление

Важно е да изглеждате, да се държите и да се изказвате професионално, да сте облечени делово и да бъдете учтиви и добронамерени.

  • Обмислете добре примерите, които споделяте

Важно е те да покажат, че разбирате и споделяте визията и ценностите на „Заедно в час“. Препоръчваме ви да използвате скорошни примери и да отговаряте максимално ясно и конкретно на въпросите.

  • Използвайте възможността да ни зададете въпроси, ако имате такива