• Подгответе се

Тестът не изисква специална предварителна подготовка, но ще е полезно да отделите време да се подготвите, ако не се чувствате уверени в решаването на подобни задачи. Препоръчваме ви да прегледате примерните въпроси, които ще получите, за да се запознаете с формата на теста. В интернет също може да намерите полезни ресурси, като примерни тестове за логическо мислене.

  • Осигурете си възможност да се концентрирате

За теста е необходима стабилна интернет връзка и тиха среда, в която можете да се концентрирате и да покажете най-доброто от себе си. Тестът не може да бъде попълван през интернет от мобилен телефон.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ (АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ)

Защо кандидатите за участници в програмата на “Заедно в час” попълват този тест?

Всеки ден участниците в програмата на “Заедно в час” се изправят пред нови предизвикателства и затова е важно да умеят да правят смислен и ориентиран към решенията анализ на комплексни проблеми и да използват данни, на които да базират решенията си. В тази връзка за нас е важно да оценим уменията за аналитично мислене на кандидатите.

Какво представлява тестът?

При подаване на онлайн кандидатура ще получите имейл от адрес info@assessia.com с линк към теста. Ще имате 7 дни, в които да го попълните, затова проверявайте редовно електронната си поща. Тестът съдържа 80 затворени въпроса (с избор на един верен отговор на въпрос) и имате 30 минути за работа (в т.ч. запознаване с инструкциите). Въпросите са разпределени в 3 секции, както следва:

  • Секция 1 „Анализ на информация“ – 21 въпроса – 17 минути време за работа
  • Секция 2 „Логически заключения“ – 32 въпроса – 6 и ½ минути за работа
  • Секция 3 „Критично мислене“ – 27 въпроса – 2 минути за работа.

Тестът може да бъде попълнен само веднъж от всеки участник.

По тази причина уверете се, че имате стабилна интернет връзка и тиха среда, в която можете да се концентрирате. Тестът не може да бъде попълван от мобилен телефон или таблет. Силно препоръчително (но не задължително – изборът е Ваш) е да използвате “мишка” на своя компютър, тъй като ще се налага бърза навигация през екраните. За целите на попълването Ви препоръчваме да използвате Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 9, 10 или 11.

Тестът за оценка на аналитичните способности е единственият валидиран за България инструмент, който измерва уменията на кандидатите за разбиране и интерпретиране на текстове с различна степен на сложност, извеждане на логически умозаключения и критичното различаване на мнения от факти в разнородна по съдържание информация.

Тестът оценява уменията на кандидатите чрез следните три типа задачи:

  • Анализ на информация. Задачите от тази група съдържат количествени данни, представени в табличен или графичен вид. Изследва се умението за разбиране и интерпретиране на информация, като в задачите се изисква да се оцени верността на различни изводи, направени въз основа на предоставените данни.
  • Логически заключения. Задачите от тази група проверяват способността за дедуктивно мислене. Дадени са логически предпоставки и изводи, направени въз основа на предпоставките. Изисква се да се оцени верността на всеки извод.
  • Критично мислене. Задачите от тази група проверяват критично мислене и умението да се разграничават фактите от изказаните мнения.

Какво следва след като направя теста и интервюто?

В срок от 10 дни ще разберете дали продължавате в процеса на подбор. Следващата финална стъпка е “Център за оценяване” – прочетете повече ТУК.

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА ЗА АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Група задачи „Анализ на информация”

По-долу са представени графики или таблици, които съдържат информация по теми от различни области. След тях са дадени и няколко твърдения. Вашата задача е да установите дали тези твърдения могат да бъдат изведени от предоставените данни.

Примери:

От представените данни могат да се направят следните изводи:

а) Цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия през дадения период се покачват диспропорционално в сравнение с цените на хранителните стоки и безалкохолните напитки.

Правилен отговор: ПРАВИЛНО, защото цената на алкохолните напитки и тютюневите изделия нараства от година 1, когато е 90,0 индекс-пункта, до 107,5 индекс-пункта през година 10. При хранителните стоки и безалкохолните напитки покачването е по-слабо (година 1 – 94,9 индекс-пункта, година 10 – 101,2 индекс-пункта).

б) През разглеждания период бяха увеличени акцизите върху алкохолните напитки и тютюневите изделия.

Правилен отговор: ГРЕШНО, защото цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия действително нарастват диспропорционално, но не е казано нищо за причината за това увеличение.

в) Цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия са се покачили с 10 процента между години 1 и 5.

Правилен отговор: ГРЕШНО, защото цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия са се покачили с повече от 11% между години 1 и 5. Разликата между индекса за съответните години е действително 10 пункта, но тя не може да се интерпретира като процентно увеличение.

Група задачи „Логически заключения”

В тази група всяка задача се състои от едно твърдение (предпоставка) и поредица от изводи. Трябва да разглеждате твърденията, дадени в предпоставките, като истина, дори когато те са абсурдни в съдържателно отношение. След това, на базата на тези предпоставки, трябва да прецените правилността на всеки един от изводите, като следвате само формално логическите правила и се абстрахирате от съдържанието им. В отделните задачи е възможно да има и повече от един правилен извод.

Примери

Всички котки са черни. Някои черни животни са ловки. Затова: Всички черни животни са котки.

Правилен отговор: ГРЕШНО, тъй като направеният извод не следва от твърдението. В предпоставките се казва единствено, че всички котки са черни, но не и че всички черни животни са котки.

Всички котки са ловки.

Правилен отговор: ГРЕШНО, тъй като този извод не може да се изведе от твърденията в предпоставките. Там се казва само, че „някои черни животни” са ловки.

Група задачи „Критично мислене”

По-долу са представени кратки твърдения. Трябва да проверите всяко твърдение и да установите дали то е факт или по-скоро изразява мнение.

Примери

Пресмятането на ум е трудно.

Правилен отговор: МНЕНИЕ, защото това твърдение отразява една субективна преценка. Има хора, на които лесно им се отдава пресмятането на ум.

Някои хора се съмняват в това, че модерните комуникации ще направят живота ни по-лесен.

Правилен отговор: ФАКТ, защото има хора, които се съмняват в това, че модерните комуникации действително улесняват живота.