29 ноември | 18:00

Webinar: Как да създадем и насърчим позитивна училищна култура?

Вярвате ли, че училището трябва да е място, в което всички ученици, учители, ръководство и родители се чувстват приети, разбрани и насърчават позитивна култура на учене на всички? 

В ноемврийския ни уебинар ще ви запознаем с опита на едно вдъхновяващо българско училище от малко населено място, което от години работи за изграждането на включваща и позитивна училищна култура и постига забележителни резултати. 

По време на уебинара ще научите

Изграждане на подкрепяща училищна култура

Какво означава едно училище да е подкрепящо за всички? Как да създадете позитивна и включваща среда за всички ученици и учители?

Работа с родители

Как да въвлечете активно родителите в училищния живот?

Мотивиране на екипа

Как да стимулирате учителите проактивно да инвестират в собственото си развитие и това на цялата училищна общност?

Какво е училищна култура?

Училищната култура най-общо се отнася до начина, по който хората възприемат, мислят и усещат всичко, свързано с училище. Тя обхваща нормите, вярванията, традициите, ценностите и ритуалите, които училището е възприело в хода на своето съществуване.

Терминът включва и по-конкретни теми като:

  • физическата и емоционалната безопасност на учениците;
  • подредбата на класните стаи;
   взаимното уважение между заинтересованите страни;
  • степента, до която училището приема етническото разнообразие и др.

Училищната култура е тясно свързана с устойчивото развитие на училището, благополучието на неговите членове и определянето на образователните цели.

В уебинара ще разглеждаме и как програма “Училища за пример” помага за подобряването на училищната култура и създаването на включваща среда.

Регистрирайте се

Тази форма е недостъпна.

Програма и основни акценти

Кои са водещите

Диана Петкова

Директор на НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

Диана Петкова има над 20 години педагогически стаж в НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец. От 2004 г. заема и длъжността директор на училището. Диана и екипът на училището отгададено работят за повишаване на качеството на образованието за учениците и учителите. НУ "Цани Гинчев" е съвременно и желано място за всяко дете – истинско приобщаващо училище. Това Диана постига, като уважава и се съобразява с мнението на учителите, родителите и учениците, които счита за основен партньор в училищното образование.

Лидерски екип

на НУ “Цани Гинчев”, гр. Лясковец

В уебинара ще се включат и учители от Лидерския екип на НУ "Цани Гинчев" в програма "Училища за пример". Той включва - Даниела Бърнева - старши учител, начален етап на основно образование; Соня Узунова - логопед; и Мариана Димитрова - счетоводител.

Споделете с колеги и вашия директор

Събитието ще се проведе на 26 октомври от 18:00 ч. Подходящо е за учители, директори, училищни психолози и експерти в сферата на образованието. Споделете с колеги и вашия директор.

Facebook
LinkedIn

Какво представлява програма „Училища за пример“ и как насърчаваме сътрудничеството в училище

„Училища за пример“ е единствената двугодишна програма за професионално развитие на цели училищни екипи в България. Целта на програмата е да подкрепи училищата устойчиво да подобрят своите управленски и преподавателски практики и по този начин да допринесат за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата е безплатна за училищата и им осигурява съвременни обучения, инструменти и възможности за директно адаптиране на наученото в практиката, подкрепа от опитен ментор и много допълнителни възможности за учене от опита на другите училища в програмата.

В момента може да заявите интерес към програмата и да разберете първи при отваряне на кандидатстването за новия випуск на програмата в началото на 2023 г.

С регистрацията получавате

 • Достъп до уебинара
 • Презентация с практични идеи
 • Възможност за задаване на въпроси
 • Допълнителни ресурси и материали
 • Възможност да научите повече за програма "Училища за пример"
БЕЗПЛАТНО