Какво е професионалната учеща общност и как да я създадем в училище?

Представете си вашето мечтано училище. Какво виждате? Вероятно асоциирате тази картина с мотивирани и вдъхновени ученици и учители, които се подкрепят взаимно и заедно споделят идеи за подобряване на учебния процес. Именно това олицетворява и професионалната учеща общност (ПУО), в която се припознават все повече учители. 

Професионална учеща общност (ПУО) не е модел или програма, подчинен на училищното ръководство. ПУО представлява конкретен подход на съвместната работа между учители, който цели да създаде отворена среда на учителите, за да могат те заедно да постигнат подобрение на качеството на учебния процес за учениците. 

В една ПУО учителите доброволно участват в редовни срещи през цялата учебна година и дискутират предизвикателствата, пред които са изправени. Идентифицират общи проблеми и визията им за това какво трябва да се промени, като формират определени цели или желани резултати. Чрез обмен на добри практики, активна обратна връзка от часовете и общи дискусии, заедно работят за по-добри резултати на учениците и по-голяма увереност на учителите. 

В тази статия разказваме накратко Как да създадем ПУО в училище? Представяме ви шест важни характеристики на професионална училищна общност, които ще ви помогнат да различите ПУО от обикновено споделяне на опит.

Обща визия и цел

Една от идеите на ПУО е да се фокусира върху основната задача на формалното училищно образование – да гарантира, че учениците учат, а не просто се обучават. Когато тази задача се превърне в мисия на училището и всички учители я визуализират, училищния колектив започва естествено да си задава въпросите “Как да разберем кога всеки ученик е усвоил знанията?“, “Кои образователни характеристики и практики са били най-успешни и са помогнали на учениците да постигнат високи нива?”. Когато педагогическият екип е създал споделена визия за учене, която обхваща всички, дори и самия екип, то училището като общност осъществява първите си стъпки към усъвършенстване.

Сътрудничество 

След като училището си е поставило обща визия и цели, то целия екип трябва да работи заедно за постигането им. ПУО е чудесен начин тази култура на сътрудничество да се превърне в полезна практика на училищно ниво. 

Сътрудничеството, което характеризира професионалните учебни общности, е системен процес, в който учителите работят заедно за анализиране и усъвършенстване на работата си с учениците. Учителите водят отворена професионална комуникация, в която постоянно си задават въпроси и подлагат на дискусия аспекти от тяхната работа – стратегии, материали и цели, които по традиция учителите решават сами за себе си. 

Въпреки привлекателната философия на сътрудничеството, все още много учители продължават да работят в изолация от другите. Някои учителски екипи се фокусират върху сътрудничеството под формата на приятелски отношения в групата. Други учителски екипи организират комисии, за да дискутират оперативни процедури в училище, като закъсненията и прекъсванията на часовете. Тези дейности, макар и полезни по свой собствен начин, не представляват същността на професионалната учеща общност, а именно професионалния отворен диалог и сплотен екип. 

Целенасочен анализ

Учителския екип в една ПУО чрез дискусия трябва да си поставя важни въпроси, свързани с предизвикателствата, пред които е изправен всеки ученик. След като причините и последствията от тези предизвикателства са обсъдени от всички в екипа, е важно учителите да участват в целенасочен анализ за постигането на определените цели и резултати. Това става възможно с използването на систематични стратегии – например списъци с основни резултати за постигане и различни протоколи за оценяване на учениците, които учителите да изпробват и да рефлектират върху тях. Целенасочения анализ в една ПУО се състои до голяма степен и в разработването на методика в учителския екип, като изработването на норми и правила за ролите на всеки един в екипа, техните отговорности и взаимоотношения. 

Обмен на практики

В същността на една ПУО стои нуждата да се споделят и изпробват различни учителски практики. Отворения професионален диалог по време на регулярните срещи с екипа позволява не само учителите да споделят учителските практики които работят или не работят за тях, но и заедно да се приложат нови такива. Много често това, което прави професионалните общности толкова успешни е именно вдъхновението и желанието на учителите да творят, експериментират и изпробват методически практики и уроци, които са различни и дават нещо повече на учениците от обичайното. 

Подкрепа и обратна връзка

Много е важно учителите в една професионална учеща общност да се подкрепят и да си помагат по начин, по който не застрашава техните учителски компетентности. Работата в екип е предпоставка за динамични дискусии, които ако не се случват в подкрепяща и конструктивна среда могат да навредят на цялата ПУО. Колкото повече възможности за ангажиране на различни членове на общността създаваме, толкова по-голям шанс ще имаме да изградим споделена идентичност и принадлежност към професионалната общност. Споделената емоционална връзка и подкрепящата среда са неизменна част от сътрудничеството и общност, но тяхното формирането е дълъг и сложен процес, който изисква време и търпение.

Фокус върху резултатите

Професионалните учебни общности поставят фокус върху конкретни резултати, защото превръща лесно измеримите за учителите данни в полезна информация за целия училищен колектив. Ето един пример. Искаме да повишим успеха на учениците по математика от 4-ти до 7-ми клас с 25 стотни. Чрез целенасочен анализ и споделени практики учителския екип разработва общи критерии за текущо оценяване. Всеки учител може да види как неговите ученици се представят в сравнение с другите ученици по математика. На базата на това сравнение учителите обсъждат потенциалните причини и начини за повишаване на тези резултати. Споделените практики са изключително ценни, защото всеки учител има достъп до всички идеи, материали и стратегии, които са катализатор на положителната промяна. 

Заключение

Професионалните учещи общности са ценни, защото ни дават възможност да подобрим взаимоотношенията и екипната работа между учителите и систематично да работим за подобряване постиженията на учениците. Всеки учителски екип участва в един непрекъснат процес на идентифициране на текущите ученически постижения, поставяне на цел за подобряване на текущото ниво, съвместна работа за постигане на целта и периодично представяне на доказателства за напредъка. С ПУО имате възможност да работите заедно с други учители, за да направите картината на мечтаното училище реалност. 

Повече за това как да създадете професионална учеща общност във вашето училище прочетете тук.

Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.