Разнообразни стратегии за по-добра работа по групи в час

Много учители са на мнение, че груповата работа развива ценни качества у учениците, но рядко я прилагат в час. Това се дължи на различни фактори, свързани с организационни умения, култура на класната стая и притеснения от потенциалния шум и групова динамика. Напълно ви разбираме и затова представяме няколко стратегии, с чиято помощ да избегнете най-често срещаните капани при работа по групи.

Живеем в свят, в който хората просто трябва да могат да работят заедно. Уменията за работа в екип обаче трябва да бъдат развити, в идеалния случай далеч преди дори да се замислим за професионална реализация. В училищен контекст работата в екип от една страна подготвя учениците да общуват помежду си, да си сътрудничат и да творят заедно, а от друга, повишава ангажираността им в учебния процес.

Преди да дадем предложения за подобряването на този процес в класната стая е добре да припомним какво не е работа по групи. Екипната работа НЕ е:

  • Самоцелно разместване на чинове, маси и столове;
  • Групиране на ученици без да им се предостави възможност да взаимодействат помежду си и да работят заедно;
  • Поставянето на задача във всяка група без ясна цел, разпределени роли и подробни ясни инструкции.

Оптимално разпределение на задачите

Доста често по време на екипна работа един ученик поема инициативата или е натоварен от съотборниците си да свърши цялата работа. Причините за това са две:

  1. Учениците все още нямат добре развити умения за сътрудничество;
  2. Задачата за групова работа не е планирана и представена по начин, който да ги насърчи да работят заедно.

Хубавото е, че и двата проблема имат ясни решения. Развиването на умения за работа в екип се преподава така както бихте преподавали академични умения. Преди да разделите учениците на групи илюстрирайте това, което бихте искали да видите по време на групови занятия. След това репетирайте първо с кратки групови задачи преди да преминете към по-големи проекти. Не пропускайте да давате навременна обратна връзка както по време на, така и след всеки опит за групова работа. Демонстрациите от ваша страна и кратките репетиции могат да са естествена част от работата в клас след въвеждането на новия материал или по време на упражнения например. 

Метод на пъзела

Вторият проблем засяга естеството на самата задача. Пригодена ли е за работа в екип? Има различни начини, по които да планирате активности по групи, ние ще ви споделим един от тях. Нарича “метод на пъзела”. При него всеки ученик отговаря за конкретна информация и трябва да я предаде на членове на групата. Така парчетата информация се нареждат като пъзел. Методът на пъзела работи най-добре в групи от 4 до 6 ученици. Добре е във всяка група да има еднакъв брой ученици. Разделете учебния материал в 4 до 6 части в зависимост от броя ученици в групите. 

Ако например преподавате урок за различните форми на държавно управление, можете да разделите материала на следните 6 части: демокрация, диктатура, монархия, република, тоталитаризъм и теокрация. Как изглеждат тези 6 части зависи от час – можете да изготвите листовки с информация, да използвате отделни точки от учебника или да насочите учениците към конкретни онлайн източници, откъдето те самостоятелно да подберат необходимите им факти. Всеки член на групата получава една част от материала и задачата му е да я предаде на останалите в екипа си. 

В този първи етап учениците не взаимодействат помежду си, а всеки се запознава с предоставената му информация самостоятелно. След това учениците се събират в “експертни групи”. Всяка експертна група включва учениците, които разучават една и съща част от материала. В тази фаза от метода “експертите” сравняват идеите и впечатленията си и подготвят презентация, която след това да изнесат в смесените си групи. Тук е моментът, в който всякакви обърквания и пропуски в знанията могат да се изгладят, а най-важното за дадената концепция да се изтъкне. 

В следващия етап всеки ученик се връща в първоначалната си група и представя наученото пред останалите. Междувременно съотборниците му слушат активно, записват си и задават въпроси. Така всеки член на групата преподава малко парченце от материала на съучениците си. Последната стъпка е да се уверите, че всеки ученик е придобил поне най-обща представа за идеите и концепциите, разисквани в групите. Можете да го направите с кратък тест върху целия материал, покрит по време на груповата работа. Всеки ученик получава индивидуален резултат, но и всяка група има среден резултат. Така се получава конкуренция между групите и учениците ще се по-мотивирани да предадат информацията на съотборниците си по възможно най-ясния и ефективен начин. 

Ако не сте изчислили размерът на групите правилно, винаги можете да адаптирате занятието, като дадете една и съща част от информацията на двама ученици в група например.

Правила и култура на класната стая

Добре е да установите общи правила и норми за работа по групи. Така няма да има неприятни изненади. Препоръчваме ви безплатния онлайн курс за култура на класната стая. В него има цяло видео, посветено на извеждането на правила и норми за работа в час. Ако се притеснявате, че учениците са прекалено шумни по време на групова работа, вижте тази статия.

Управление на груповата динамика 

Друго препъникамъче са междуличностните отношения и груповата динамика в класа. Ефективното сътрудничество по време на групова работа изисква учениците да се чувстват комфортно един с друг. Тук ще се наложи да инвестирате време в дейности за сплотяване на класа и изграждане на позитивна атмосфера в час. Отнема време и подготовка, но инвестицията определено си заслужава. В тази статия ще намерите разнообразни идеи за разчупване на леда, сплотяване на класа и раздвижване по време на час. Може да се изкушите да пропуснете тази стъпка, но имайте предвид, че ако учениците ви не са научени да си помагат, да се подкрепят и да се окуражават взаимно, няма да могат да работят по групи продуктивно.

Добра концентрация

Няма как да не сте попадали в ситуация, в която разделяте класа на групи, давате им задача, но осъзнавате, че работата въобще не е фокусирана – странични разговори, суетене, губене на време и т.н. Най-вероятно това е основната причина рядко да прибягвате до работа по групи в час. Тук можем да ви помогнем с две идеи. Първата е свързана с управление на времето, а втората с поставянето на кратки и ясни цели. Комбинацията от двете е печеливша.

Веднага щом разделите класа на групи обяснете на учениците с колко време разполагат и как да го използват. Давайте им сигнал през определено време. Можете да назначите и по един “пазител на времето” във всяка група, който да следи дали работата се движи по план. В комбинация с ясната и обозрима цел, която всеки екип трябва да постигне за поставеното време, ефективността на груповата работа несъмнено ще се повиши. 

Ако предварително знаете, че ще трябва да разместите чиновете за работа по групи, може да жертвате няколко минути от междучасието преди часа. Така суетнята покрай местенето на мебели в самия час няма да разсейва никого. 

(Не)предвидени отсъствия

Бъдете готови да адаптирате планираните групови занятия спрямо отсъстващите за деня. Ако с класа работите по дългосрочен групов проект, можете да използвате споделени документи. Така дори ако някои от членовете на екипите отсъстват, ще могат лесно да се ориентират докъде е стигнал техния екип и ще имат възможност да допринеса, въпреки че не са били в час.

В тази статия разгледахме малко по-подробно метода на пъзела. Не пропускайте да разберете и какво представлява методът “Киплинг”


Статията е адаптирана от Едутопия.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути