ИЗГРАДЕТЕ МОТИВИРАН И СПОСОБЕН ЕКИП

Изберете за екипа си учители от програма „Нов път в преподаването“ и станете част от общност, която работи за качествено и достъпно образование

В “Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за положителна промяна в образователната система.
Затова привличаме, внимателно подбираме, обучаваме и развиваме уменията на способни хора от различни сфери, готови да подкрепят училищните екипи в ежедневната им работа и да допринасят за това всяко дете в България да получи качествено образование.

Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” подготвя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години. Те преминават през интензивно обучение, съобразено с най-актуалните тенденции в педагогическата наука по света и в България. През двете години на програмата участниците в неяполучават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая. Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с университети – партньори, съгласно съществуващата нормативна уредба в системата на образованието. 

“Заедно в час” и Синдикатът на българските учители си партнират с Министерство на образованието и науката, за да осигурят високомотивирани и подготвени учители по Национална програма „Мотивирани учители”

Програмата предлага на училищата в страната да привлекат в своите екипи мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация „учител”. Те са внимателно подбрани и готови да работят в училище за конкурентно и успешно българско образование. Обединението между „Заедно в час” и Синдиката на българските учители отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от националната програма, които са свързани именно с обучението, подготовката и подкрепата на нови хора за образователната система.

Защо да назначите учител по програма “Нов път в преподаването”

Помагате за успеха на всяко дете

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. 

Подсилвате вашия екип

Само 10% от кандидатите преминават успешно взискателния ни подбор. Сред ресурса, с който могат да допринесат към екипа ви, са владеене на чужди езици, доброволчество, умения в проектната дейност и опит от обучение и работа в чужбина. 

Развивате вашето училище

Вече 10 години “Заедно в час” активно развива партньорства с институции и съмишленици, ангажирани с образованието. Дейността на организацията е подкрепена от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Като наш партньор ще имате достъп до конференции и семинари за професионално развитие и споделяне на опит.

Ставате част от подкрепяща общност

През последните 10 години  “Заедно в час” работи с над 250училища от 26 региона в България. Заедно с техните училищни екипи, нашата организация и всички наши партньори, ще се присъедините към общност от над 1500 съмишленици, ангажирани в системата на образованието на различни нива и готови да създават промяна.

 

Кои са учителите по програма “Нов път в преподаването” през учебната 2021/22

0
учители владеят чужд език
0
от участниците имат учителска правоспособност
0
придобиват учителска правоспособност
0
от учителите са под 40-годишна възраст
0
са завършили или работили в чужбина
0
преподават в малки населени места
0
имат опит в проектна дейност, доброволчество
0
са преминали обучението Преподавай като лидер

След двете години 63% от участниците продължават да преподават в държавни или частни училища, а други се реализират в области като работа по публични политики, въздействие на местно ниво и други. Целта на “Заедно в час” е всички участници в програмата на организацията да останат дългосрочно ангажирани с каузата за качествено образование за всяко дете

Повече за въздействието и развитието на възпитаниците на програмата може да прочетете тук.

Подготовка на учителите от програма “Нов път в преподаването”

0
дни

Наблюдение на часове на учители, посещаване на работилници и семинари спрямо свободното  време на участниците.

Провежда се в периода от февруари до юни. 

0
година

Участниците, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време преди началото на първата си година.

0
седмици

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване. Провежда се през юли и е ангажимент на пълен работен ден.

0
седмици

Практическа подготовка и първи учебни часове с ученици в училище. През 2020 г. за първи път проведохме академията изцяло онлайн.

0
години

Начало на преподаването в училище и допълнителни обучения,  стажове и възможности за развитие.

2 +
години

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

Какво очакваме от нашите партньори

 • Да вярват в потенциала на всяко дете и целенасочено го развиват;
 • Да могат да назначат един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години;
 • Да имат готовност да осигурят учител-наставник и подкрепяща среда за нов колега; 
 • Да могат да осигурят между 80% и 120% заетост на учителя от държавния норматив по съответния предмет;
 • Да осигурят възможност учителят да посещава обучения по програмата и да изпълнява допълнителните задачи, свързани с участието в програмата;
 • Да имат готовност да назначат дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация;
 • Да държат на ясната и прозрачна двустранна комуникация;
 • Да имат готовност да споделят добрите практики от своето училище с общността.

* "Заедно в час" работи с общински и държавни училища.

Етапи на назначаване на учител от програмата

0 .

Онлайн заявка за учител:
до 9 юни 2022 г.

Запознайте се с условията, на които трябва да отговарят училищата партньори и  попълнете заявката.

0 .

Разговор с наш сътрудник:
март - юни 2022 г.

При необходимост ще се свържем с вас след получаване на заявката, за да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате, и очакванията, които имате към учителите от програмата.

0 .

Преглед на документи и провеждане на интервю:
април - август 2022 г.

Ще ви изпратим документите на най-подходящия кандидат според вашите нужди и изисквания. След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю.

0 .

Назначение в училище:
август - септември 2022 г.

Вие взимате финалното решение дали да назначите учител от програма “Нов път в преподаването”. След одобрение на кандидата следва да сключите стандартен трудов договор с него. След назначението на учителя от програмата ще подпишем партньорско споразумение между вашето училище и фондация “Заедно в час”.

Какво споделят директорите на нашите училища партньори

Тотка Данова Директор на основното училище в Брестница, обл. Ловеч

Вярвах, че има нужда от промяна. Когато виждаш, че не се постигат целите, които би следвало, нещо трябва да се промени. А промяната трябва да тръгне от нас. Надяваме се, че вървим в правилната посока.

Пенка Трандева-Рибарска Директор в СУ "Христо Смирненски", Стара Загора

Основната причина да кандидатстваме по програмата на "Заедно в час" е да включим още един инструмент за засилване на интереса на учениците към ученето, повишаване на резултатите от обучението и най-вече разчупване на стандартния модел на преподаване.

Красимира Благоева Директор на ОУ "Васил Левски" в с. Караджово, област Пловдив"

Партньорството със "Заедно в час" внесе един новаторски ентусиазъм, който, в комбинация с опита на работещите в училище специалисти, се оказа още един начин за намиране на креативни пътища за мотивация на учениците. Младите учители са проводниците на новото време и ние, директорите, трябва да съумеем да развием техния потенциал като търсим баланса между рутината на знаещите и тяхната креативност и близост до възрастта и мисленето на учениците.

Славка Щерева Учител по руски език и директор на СУ "Любен Каравелов" в Пловдив

Аз вярвам в младите учители. При назначаването им се интересувам от личностните им качества, от желанието им да се развиват и от любовта им към децата. Много е трудно в началото и само с подкрепата на училищното ръководство и колектива един млад учител може да се справи.

Николина Черешарова Директор на ПГ "Георги Сава Раковски" в Костенец

Предимствата на програмата са, че интегрира иновативни методи в преподаването, съобразени с най-новите тенденции в педагогическата практика; фондация "Заедно в час" е част от международната мрежа Teach for All, което позволява постоянен обмен на добри практики от различен контекст, но с много сходни проблеми.

  Истории от нашите училища партньори

  В Плевен се проведе първото обучение за втората година на проект NEST (галерия)

  Първото обучение на участниците във втората година по международния проект NEST (Novice Educator Support and Training) се проведе на 03 и 04 ноември 2022 в парк – хотел „Кайлъка” – гр. Плевен. 52 експерти от 14 регионални управления на образованието

  Прочетете повече »

  Наставничеството като скрито оръжие срещу текучеството в учителската професия

  Въпреки високия процент нови учители, които бързо отпадат от системата, наставничеството едва сега прави първите си стъпки   Да си учител не е лека работа. Едно от най-силните доказателства за това е високото текучество на нови кадри в образователната система. Проучване

  Прочетете повече »

  Аничка Петкова: Трябва да променим схващането, че в училище се преподават знания и само знания

  Аничка Петкова e главен учител в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин. Тя е класен ръководител съм на II „а“ клас и част от лидерския екип на училището, който участва в програма “Училища за пример”. За себе си Аничка споделя, че

  Прочетете повече »

  Последвайте ни в социалните мрежи