ИЗГРАДЕТЕ МОТИВИРАН И СПОСОБЕН ЕКИП

Изберете за екипа си учители от програма „Нов път в преподаването“ и станете част от общност, която работи за качествено и достъпно образование

В “Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за положителна промяна в образователната система.
Затова привличаме, внимателно подбираме, обучаваме и развиваме уменията на способни хора от различни сфери, готови да подкрепят училищните екипи в ежедневната им работа и да допринасят за това всяко дете в България да получи качествено образование.

Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” подготвя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години. Те преминават през интензивно обучение, съобразено с най-актуалните тенденции в педагогическата наука по света и в България. През двете години на програмата участниците в неяполучават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая. Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с университети – партньори, съгласно съществуващата нормативна уредба в системата на образованието. 

“Заедно в час” и Синдикатът на българските учители си партнират с Министерство на образованието и науката, за да осигурят високомотивирани и подготвени учители по Национална програма „Мотивирани учители”

Програмата предлага на училищата в страната да привлекат в своите екипи мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация „учител”. Те са внимателно подбрани и готови да работят в училище за конкурентно и успешно българско образование. Обединението между „Заедно в час” и Синдиката на българските учители отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от националната програма, които са свързани именно с обучението, подготовката и подкрепата на нови хора за образователната система.

Защо да назначите учител по програма “Нов път в преподаването”

Помагате за успеха на всяко дете

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. 

Подсилвате вашия екип

Само 10% от кандидатите преминават успешно взискателния ни подбор. Сред ресурса, с който могат да допринесат към екипа ви, са владеене на чужди езици, доброволчество, умения в проектната дейност и опит от обучение и работа в чужбина. 

Развивате вашето училище

Вече 10 години “Заедно в час” активно развива партньорства с институции и съмишленици, ангажирани с образованието. Дейността на организацията е подкрепена от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Като наш партньор ще имате достъп до конференции и семинари за професионално развитие и споделяне на опит.

Ставате част от подкрепяща общност

През последните 10 години  “Заедно в час” работи с над 250училища от 26 региона в България. Заедно с техните училищни екипи, нашата организация и всички наши партньори, ще се присъедините към общност от над 1500 съмишленици, ангажирани в системата на образованието на различни нива и готови да създават промяна.

 

Кои са учителите по програма “Нов път в преподаването” през учебната 2021/22

0
учители владеят чужд език
0
от участниците имат учителска правоспособност
0
придобиват учителска правоспособност
0
от учителите са под 40-годишна възраст
0
са завършили или работили в чужбина
0
преподават в малки населени места
0
имат опит в проектна дейност, доброволчество
0
са преминали обучението Преподавай като лидер

След двете години 63% от участниците продължават да преподават в държавни или частни училища, а други се реализират в области като работа по публични политики, въздействие на местно ниво и други. Целта на “Заедно в час” е всички участници в програмата на организацията да останат дългосрочно ангажирани с каузата за качествено образование за всяко дете

Повече за въздействието и развитието на възпитаниците на програмата може да прочетете тук.

Подготовка на учителите от програма “Нов път в преподаването”

0
дни

Наблюдение на часове на учители, посещаване на работилници и семинари спрямо свободното  време на участниците.

Провежда се в периода от февруари до юни. 

0
година

Участниците, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време преди началото на първата си година.

0
седмици

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване. Провежда се през юли и е ангажимент на пълен работен ден.

0
седмици

Практическа подготовка и първи учебни часове с ученици в училище. През 2020 г. за първи път проведохме академията изцяло онлайн.

0
години

Начало на преподаването в училище и допълнителни обучения,  стажове и възможности за развитие.

2 +
години

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

Какво очакваме от нашите партньори

  • Да вярват в потенциала на всяко дете и целенасочено го развиват;
  • Да могат да назначат един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години;
  • Да имат готовност да осигурят учител-наставник и подкрепяща среда за нов колега; 
  • Да могат да осигурят между 80% и 120% заетост на учителя от държавния норматив по съответния предмет;
  • Да осигурят възможност учителят да посещава обучения по програмата и да изпълнява допълнителните задачи, свързани с участието в програмата;
  • Да имат готовност да назначат дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация;
  • Да държат на ясната и прозрачна двустранна комуникация;
  • Да имат готовност да споделят добрите практики от своето училище с общността.

* "Заедно в час" работи с общински и държавни училища.

Етапи на назначаване на учител от програмата

0 .

Онлайн заявка за учител:
до 9 юни 2022 г.

Запознайте се с условията, на които трябва да отговарят училищата партньори и  попълнете заявката.

0 .

Разговор с наш сътрудник:
март - юни 2022 г.

При необходимост ще се свържем с вас след получаване на заявката, за да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате, и очакванията, които имате към учителите от програмата.

0 .

Преглед на документи и провеждане на интервю:
април - август 2022 г.

Ще ви изпратим документите на най-подходящия кандидат според вашите нужди и изисквания. След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю.

0 .

Назначение в училище:
август - септември 2022 г.

Вие взимате финалното решение дали да назначите учител от програма “Нов път в преподаването”. След одобрение на кандидата следва да сключите стандартен трудов договор с него. След назначението на учителя от програмата ще подпишем партньорско споразумение между вашето училище и фондация “Заедно в час”.

Какво споделят директорите на нашите училища партньори

Тотка Данова Директор на основното училище в Брестница, обл. Ловеч

Вярвах, че има нужда от промяна. Когато виждаш, че не се постигат целите, които би следвало, нещо трябва да се промени. А промяната трябва да тръгне от нас. Надяваме се, че вървим в правилната посока.

Пенка Трандева-Рибарска Директор в СУ "Христо Смирненски", Стара Загора

Основната причина да кандидатстваме по програмата на "Заедно в час" е да включим още един инструмент за засилване на интереса на учениците към ученето, повишаване на резултатите от обучението и най-вече разчупване на стандартния модел на преподаване.

Красимира Благоева Директор на ОУ "Васил Левски" в с. Караджово, област Пловдив"

Партньорството със "Заедно в час" внесе един новаторски ентусиазъм, който, в комбинация с опита на работещите в училище специалисти, се оказа още един начин за намиране на креативни пътища за мотивация на учениците. Младите учители са проводниците на новото време и ние, директорите, трябва да съумеем да развием техния потенциал като търсим баланса между рутината на знаещите и тяхната креативност и близост до възрастта и мисленето на учениците.

Славка Щерева Учител по руски език и директор на СУ "Любен Каравелов" в Пловдив

Аз вярвам в младите учители. При назначаването им се интересувам от личностните им качества, от желанието им да се развиват и от любовта им към децата. Много е трудно в началото и само с подкрепата на училищното ръководство и колектива един млад учител може да се справи.

Николина Черешарова Директор на ПГ "Георги Сава Раковски" в Костенец

Предимствата на програмата са, че интегрира иновативни методи в преподаването, съобразени с най-новите тенденции в педагогическата практика; фондация "Заедно в час" е част от международната мрежа Teach for All, което позволява постоянен обмен на добри практики от различен контекст, но с много сходни проблеми.

Истории от нашите училища партньори

пълна зала

Добрите практики на фокус 2024: образователната общност споделя опит, вдъхновение и решения

Най-голямото образователно събитие в България – “Добрите практики на фокус” – събра над 600 учители, директори и образователни експерти Най-голямото събитие за споделяне на положителни примери в образованието, “Добрите практики на фокус”, организирано от фондация “Заедно в час” и образователната

Прочетете повече »

Проектно базираното обучение е все по-привлекателно за българските учители

В националния конкурс “Добрите практики на фокус” се включиха над 170 учители Българската образователна система често е обвинявана, че не ангажира учениците с важни и адекватни за учениците теми по разбираем за тях начин. Националният конкурс “Добрите практики на фокус”

Прочетете повече »

Обучение “Наставничество на новоназначени учители” в гр. Бургас

На 05.02 и 06.02 в Международен конгресен център – гр. Бургас екип от фондация „Заедно в час“ проведе обучение „Наставничество на новоназначени учители“, което даде старт на програма „Млади учители“ на Община Бургас. Целта на програмата е подкрепа и задържане

Прочетете повече »

Последвайте ни в социалните мрежи