Подкрепете екипа си с още мотивирани и способни учители

Назначете учител от програма „Нов път в преподаването“ за периода 2021/2023 година

В “Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за положителна промяна в образователната система.
Затова привличаме, внимателно подбираме, обучаваме и развиваме уменията на способни хора от различни сфери, готови да подкрепят училищните екипи в ежедневната им работа и да допринасят за това всяко дете в България да получи качествено образование.

Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” подготвя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години. През това време участниците в програмата получават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая. Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с университети – партньори, съгласно съществуващата нормативна уредба в системата на образованието. 

“Заедно в час” и Синдикатът на българските учители си партнират с Министерство на образованието и науката, за да осигурят високомотивирани и подготвени учители по Национална програма „Мотивирани учители”

Програмата предлага на училищата в страната да привлекат в своите екипи мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области – със или без придобита професионална квалификация „учител”. Те са внимателно подбрани и готови да работят в училище за конкурентно и успешно българско образование. Сътрудничеството между „Заедно в час” и Синдиката на българските учители отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които са свързани именно с обучението, подготовката и подкрепата на нови хора за образователната система.

Защо да назначите учител по програма “Нов път в преподаването”

Помагате за успеха на всяко дете

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. 

Подкрепяте вашия екип

Уменията, с които новите учители могат да допринесат към екипа ви, са иновативност, проактивност, владеене на чужди езици, доброволчество, дигитални умения.

Развивате вашето училище

Вече 10 години “Заедно в час” активно развива партньорства с институции и съмишленици, ангажирани с образованието. Дейността на организацията е подкрепена от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Като наш партньор ще имате достъп до конференции и семинари за професионално развитие и споделяне на опит.

Ставате част от подкрепяща общност

През учебната 2020/2021 г. “Заедно в час” работи с над 100 училища от 20 региона в България. Заедно с техните училищни екипи, нашата организация и всички наши партньори, ще се присъедините към общност от над 700 съмишленици, ангажирани в системата на образованието на различни нива и готови да създават промяна.

Кои са учителите по програма “Нов път в преподаването” през учебната 2020/21

0
учители владеят чужд език
0
от участниците имат учителска правоспособност
0
придобиват учителска правоспособност
0
от учителите са под 40-годишна възраст
0
са завършили или работили в чужбина
0
преподават в малки населени места
0
имат опит в проектна дейност, доброволчество
0
са преминали обучението Преподавай като лидер

След двете години 63% от участниците продължават да преподават в държавни или частни училища, а други се реализират в области като работа по публични политики, въздействие на местно ниво и други. Целта на “Заедно в час” е всички участници в програмата на организацията да останат дългосрочно ангажирани с каузата за качествено образование за всяко дете

Повече за въздействието и развитието на възпитаниците на програмата може да прочетете тук.

Пътят на програма "Нов път в преподаването"

0
дни

Наблюдение на часове на учители, посещаване на работилници и семинари спрямо свободното  време на участниците.

Провежда се в периода от февруари до юни. 

0
година

Участниците, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време преди началото на първата си година.

0
седмици

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване. Провежда се през юли и е ангажимент на пълен работен ден.

0
седмици

Практическа подготовка и първи учебни часове с ученици в училище. През 2020 г. за първи път проведохме академията изцяло онлайн.

0
години

Начало на преподаването в училище и допълнителни обучения,  стажове и възможности за развитие.

2 +
години

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

Какво очакваме от нашите партньори

 • Да вярват в потенциала на всяко дете и целенасочено да го развиват;
 • Да могат да назначат един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години;
 • Да имат готовност да осигурят подкрепяща среда за нов колега; 
 • Да могат да осигурят между 80% и 120% заетост на учителя от държавния норматив по съответния предмет;
 • Да са съгласни учителят да посещава обучения по програмата (не повече от 6 работни дни, за които да има право да използва полагаемия му се годишен отпуск);
 • Да имат готовност да назначат дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация;
 • Да държат на ясната и прозрачна двустранна комуникация;
 • Да имат готовност да споделят добрите практики от своето училище.

* "Заедно в час" работи с общински и държавни училища.

Етапи на назначаване на учител от програмата

0 .

Онлайн заявка за учител:
до 11 юни 2021 г.

Запознайте се с условията, на които трябва да отговарят училищата партньори и  попълнете заявката.

0 .

Разговор с наш сътрудник:
април - юли 2021 г.

При необходимост ще се свържем с вас след получаване на заявката, за да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате, и очакванията, които имате към учителите от програмата.

0 .

Преглед на документи и провеждане на интервю:
април - юли 2021 г.

Ще ви изпратим документите на най-подходящия кандидат според вашите нужди и изисквания. След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю.

0 .

Назначение в училище:
август - септември 2021 г.

Вие взимате финалното решение дали да назначите учител от програма “Нов път в преподаването”. След одобрение на кандидата следва да сключите стандартен трудов договор с него. След назначението на учителя от програмата ще подпишем партньорско споразумение между вашето училище и фондация “Заедно в час”.

Какво споделят директорите на нашите училища партньори

Тотка Данова Директор на основното училище в Брестница, обл. Ловеч

Вярвах, че има нужда от промяна. Когато виждаш, че не се постигат целите, които би следвало, нещо трябва да се промени. А промяната трябва да тръгне от нас. Надяваме се, че вървим в правилната посока.

Пенка Трандева-Рибарска Директор в СУ "Христо Смирненски", Стара Загора

Основната причина да кандидатстваме по програмата на "Заедно в час" е да включим още един инструмент за засилване на интереса на учениците към ученето, повишаване на резултатите от обучението и най-вече разчупване на стандартния модел на преподаване.

Красимира Благоева Директор на ОУ "Васил Левски" в с. Караджово, област Пловдив"

Партньорството със "Заедно в час" внесе един новаторски ентусиазъм, който, в комбинация с опита на работещите в училище специалисти, се оказа още един начин за намиране на креативни пътища за мотивация на учениците. Младите учители са проводниците на новото време и ние, директорите, трябва да съумеем да развием техния потенциал като търсим баланса между рутината на знаещите и тяхната креативност и близост до възрастта и мисленето на учениците.

Славка Щерева Учител по руски език и директор на СУ "Любен Каравелов" в Пловдив

Аз вярвам в младите учители. При назначаването им се интересувам от личностните им качества, от желанието им да се развиват и от любовта им към децата. Много е трудно в началото и само с подкрепата на училищното ръководство и колектива един млад учител може да се справи.

Николина Черешарова Директор на ПГ "Георги Сава Раковски" в Костенец

Предимствата на програмата са, че интегрира иновативни методи в преподаването, съобразени с най-новите тенденции в педагогическата практика; фондация "Заедно в час" е част от международната мрежа Teach for All, което позволява постоянен обмен на добри практики от различен контекст, но с много сходни проблеми.

  Кои са настоящите ни училища партньори

  Истории от нашите училища партньори

  Училище за пример: СУ “Екзарх Антим I”, Казанлък

  Екип от учители разработват STEM проект, който включва учебно съдържание по различни предмети и привлича интереса на учениците Кой обект от Слънчевата система може да стане наш втори дом? По този въпрос работят ученици от IX и X клас в

  Прочетете повече »
  Учим заедно - програма за финансиране на училищни проекти

  “Учим заедно” финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

  До края на октомври училищата подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв. за новата програма на “Заедно в час” Нова програма ще финансира проекти на училища за преодоляване на последствията от пандемията. Максималният размер на финансиране за одобрен

  Прочетете повече »
  учители по време на обучение за проект FIERST

  27 са новите “Училища за пример”

  27 училища от 18 области и 21 населени места са новите участници във втория випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за

  Прочетете повече »

  Последвайте ни в социалните мрежи