Търсим специалист „Обучение на училищни екипи“

специалист обучения

Ролята ще бъде част от нов екип във фондация “Заедно в час”

Какво ще правиш в “Заедно в час”?

специалист обученияСпециалистът “Обучение на училищни екипи” ще бъде част от нов екип във фондация “Заедно в час”, който ще отговаря за създаването, изпълнението и оценката на програма за цялостно подобрение на училища. Екипът ще започне работа с училища от учебната 2020/2021 година. Основната му цел е да подкрепи училищата да въвеждат съвременни методи за  преподаване и ефективно училищно лидерство, за да могат учениците да постигат по-добри резултати, да повишат благосъстоянието си и да поемат отговорност за собственото си развитие и учене. 

Сред основните отговорности на позицията ще бъдат:

 • Дизайн на обучителни програми и обучителни преживявания за учители, директори на образователни институции и училищни екипи;
 • Организиране и провеждане на обучителни програми за учители, директори на образователни институции и училищни екипи;
 • Документиране и мониториране на резултатите, адаптиране и подобряване на обучителните програми;
 • Координиране и подкрепа на екип от ментори и обучители.

Какво очакваме от успешния кандидат?

 • Силна мотивация и вяра в мисията и ценностите на “Заедно в час;
 • Ефективна и професионална комуникация;
 • Аналитично и критическо мислене и умения за синтезиране на информация;
 • Изграждане на взаимоотношения, комуникационни умения и умение да работи в екип;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация;
 • Организационни умения;
 • Опит с MS office;
 • Свободно ползване на английски език – минимум ниво B2 по CEFR;
 • Опит като преподавател в училище и обучител на възрастни.

Допълнителни предимства имат кандидатите с:

Интерес и/или опит като обучител в една или повече от следните теми: ефективно лидерство в училище, методи за преподаване с фокус върху ученика, STEM в училище, социално-емоционални умения, работа с деца билингви.

Какво ще получиш, ако бъдеш избран за позицията?

 • Работа на пълно работно време и трудов договор;
 • Работа със силно мотивиран екип от професионалисти, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали за професионално и личностно развитие;
 • Възможност за работа с хора с разнообразен профил и изграждане на дългосрочни професионални контакти;
 • Служебен лаптоп и телефон;
 • Конкурентно заплащане и социален пакет.

Как да кандидатстваш?

Изпрати мотивационно писмо и професионално CV до Ивелина Пашова (i.pashova@zaednovchas.bg), ръководител Обучения в “Заедно в час.

Подробните отговорности на позицията и очакванията към кандидатите може да видиш тук

Ще се свържем само с одобрените кандидати и ще ги поканим на интервю.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"