Правила

ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯТА “ПРЕДИЗВИКАЙ СЕ С КАУЗА”: 2022

I. Организатор на кампанията

Организатор на кампанията е Фондация „Заедно в час” с ЕИК 175935973, с адрес на регистрация: гр. София; р-н Средец; Квартал Яворов; Цариградско шосе № 23, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (“Организатора”).

II. Правила на кампанията

Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите правила (“Правилата“) и всички участници в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на тези Правила.

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Правилата на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуването на актуалната им версия на сайта https://zaednovchas.bg/.

С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Кампанията, като изпрати изрично писмено заявление до Организатора на следния имейл адрес: development@zaednovchas.bg.

Кампанията и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България.

III. Срок и територия на провеждане на кампанията

Кампанията се провежда в рамките на 17.06.2023г.

Кампанията се организира и провежда на територията на Garitage Park – гр. София, ул. Донка Ушлинова 2.

Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекратява предсрочно провеждането й чрез изменение на настоящите Правила.

ІV. Условия и награди. Определяне на спечелили участници

В спортните предизвикателства има право да участва всяко физическо лице, което е регистрирано за участие в кампанията. 

Всички лица под 18-годишна възраст, регистрирани за участие в кампанията, могат да участват в спортните дейности единствено след изричното съгласие на родител/настойник. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето са длъжни да го придружават и да не го оставят без надзор.

Всеки, който желае, може да посети събитието без закупуване на билет, но няма да може да участва в спортните дейности.

Всеки закупен билет е дарение към Организатора.

При закупуване на билет за Кампанията, всяко лице има възможност да заяви и допълнителен пакет с материали, а именно брандирани чорапи, които се заплащат допълнително. Всички закупени материали се вземат на мястото в деня на кампанията 17.06.2023г. от входа на събитието или обозначени за това места.  

Всеки участник, записал се чрез формата за регистрация на платформата на Организатора и направил дарение чрез нея, има право да участва в кампанията с възможност да получи награда от томболата.

Всеки регистриран имейл адрес за събитието “Предизвикай се с кауза” гарантира едно участие в томболата с награди

Тегленето на наградите ще се извърши на 18.06.2023г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.

Печелившите участници ще бъдат информирани от Организатора по телефон или мейл, като ще им бъде предоставена допълнителна информация за начина на получаване на наградата. 

V. Спортни активности, включени в Кампанията

Кампанията “Предизвикай се с кауза”: 2023 включва следните спортни активности:

Кросфит

Тренировката е максимално опростена и с нея могат да се справят всички участници, независимо от нивото им на подготовка. Тренировките ще се провеждат на 4 вълни (HEAT) от 64 човека. Всеки участник може да избере дали да проведе тренировката в двойка със свой приятел или в екип с друг човек, който ще бъде определен на място. 

Времетраенето на всяка тренировка е 40 мин и включва:

 • 3 мин. обяснения;
 • 12 мин. загрявка;
 • 1 мин. пауза преди началото;
 • 24 мин. тренировка;
 • разтягане.

Йога и пилатес

По време на “Предизвикай се с кауза” ще се проведат три благотворителни класа:

 • Терапевтична йога;
 • Виняса флоу;
 • Активен стречинг и мобилност.

Класовете ще се провеждат в залата на Yoga Vibe, а максималният им капацитет е 50 човека. 

Баскетбол 

Баскетболен турнир на един кош във формат FIBA 3×3, състоящ се от отбора на Професионалистите (професионални играчи ниво НБЛ) и отбори на Претендентите (всички записали се участници, разпределени в отбори по 3-ма). Максималният капацитет  е 72 човека.

Правилата на турнира са следните:

 • Времетране – всеки отбор Претенденти играе на рундове до 5 мин или 11 точки. 
 • Всички точки на Претендентите ще се натрупват на един баланс, а един отбор може да играе няколко пъти в рамките на 40 минути. 
 • Точките на Професионалистите ще бъдат по 1 (независимо от къде са отбелязани), а тези на Претендентите по 2. 
 • На края на мача (след 40 минути игра) се събират натрупаните точки на Професионалистите и Претендентите, за да се прецени кой от двата отбора е победител в мача. 

Победителите от отборите Претенденти в баскетболния турнир ще получат индивидуални награди, като същите ще бъдат предоставени на място.


Волейбол

Волейболен турнир за смесени отбори. Максималният капацитет е 60 човека.
Правилата на турнира са следните:

 • Отборите са съставени от пет играчи. В игра участват четири играчи, а петият е резерва. Участниците в отбора могат да бъдат мъже, жени и деца.
 • Турнирът включва групова фаза и елиминационна фаза.
 • Отбор отбелязал 21 точки, с предимство от 2 точки, печели гейма.
 • Победител в срещата е отборът, който първи спечели 2 гейма от 3
 • Мачовете ще се проведат с височината на мрежата 2,24 м (средна мрежа)
 • Победителите във волейболния турнир ще получат индивидуални награди. Те ще бъдат предоставени на място.

Възможност за участие във всяка една от посочените спортни активности се преустановява след запълване на допустимия капацитет.

V. Защита на личните данни

Кампанията се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни. Предоставените от участниците данни, свързани с провеждане на Кампанията, се събират, съхраняват и обработват единствено за целите на Кампанията: провеждане на томболата, включително – определяне на печелившите участници и предоставяне на наградите, както и за предоставянето на информация за използването на събраните суми.

Участниците могат да се запознаят с действащата Политиката за защита на лични данни на Организатора на следния линк: https://zaednovchas.bg/privacy-policy/.

VІ. Заключителни условия

Всеки участник може да получи допълнителна информация за Кампанията на имейл: development@zaednovchas.bg. 

Всеки участник в събитието се съгласява да бъде сниман за  целите на документиране и популяризиране на кампанията.

Закупен билет за участие в кампанията “Предизвикай се с кауза” не може да бъде върнат, а стойността му възстановена.

Закупен билет за участие в кампанията “Предизвикай се с кауза” може да бъде преотстъпен на друг човек, ако това е съобщено на Организаторите с имейл на development@zaednovchas.bg най-късно до 10.06.2023 г. След този срок, закупеният билет може да бъде използван единствено от заявителят му.

Всеки участник в Кампанията разбира и се съгласява, че Организатора не подкрепя прекомерното физическо натоварване. Всеки  участник избира физическа активност, съобразена със собствените си възможности, здравословно състояние, опит и възраст. 

Организаторът не носи отговорност за евентуални травми или наранявания в рамките на подготовката или провеждането на спортната дейност.

Споровете между Организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора. 

Спонсори и партньори

Организациите, които ни подкрепят и застават зад каузата на събитието:

Съорганизатори на събитието

Специални партньори

Контакти

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

America for Bulgaria logo

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”