Бъди стажант на Лятната академия на “Заедно в час”

Стажът е подходящ за ученици в горен курс и дава възможност за развиване на ценни професионални умения и личностни качества

„Заедно в час“ е организация, която вярва, че хората са ключът към качествено образование за всяко дете. Затова привличаме най‐добрите хора към екипа си, инвестираме в тяхното обучение и развитие и ги подкрепяме в това да поемат отговорност за позицията си.

Важна част от екипа на „Заедно в час“ са нашите стажанти, които подпомагат организацията във всяко едно нейно направление.

За десетата безплатна Лятна академия на “Заедно в час” това лято търсим стажанти, които да ни подкрепят в успешното организиране и провеждане на събитието.

Академията е страхотен начин стажантите да развиват свои личностни качества и професионални умения, докато се забавляват и подкрепят каузата за равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Ето и повече подробности за позицията и начините за кандидатстване:

За кого е подходящ стажът?

Ученици в горен курс 10 -12 клас, студенти, доброволци в различни организации.

С какво този стаж ще е полезен за стажантите?

Стажантите ще имат възможност да развият своите умения за работа в екип и организиране на различни процеси и събития. Ще могат да усъвършенства своите лидерски качества и ефективна комуникация с разнообразни групи хора – учители, ученици, родители. Ще подобрят уменията си за управление на времето. Ще разширят и опита си с използването на различни технологии и онлайн базирани инструменти в професионална среда.

Не на последно място – стажантите ще бъдат част от силно мотивиран екип професионалисти, с които ще се вдъхновяват взаимно, като подкрепят каузата всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Какви са преките отговорности на стажантите?

Подпомагане на ключови дейности в организирането на Лятната академия, сред които:

 • планиране, логистика на различни процеси;
 • поддържане на активна комуникация с персонала на училището, където се провежда Лятната академия (125 СУ в Младост, 90 СУ в Люлин, 75 ОУ във Факултета);
 • организиране на раздаването на материали, вода и закуски на децата;
 • подпомагане на дейностите по транспорт на групи деца от и до училището;
 • съдействие с придържането към всички мерки за безопасност и други. 

Каква е продължителността на стажа?

24 юли – 13 август 2020 (в гр. София)

Каква е дневната заетост на стажантите?

от 08:00 до 13:00 ч. всеки делничен ден в посочения период

Какви качества търсим у кандидатите?

 • лидерски качества и проактивност;
 • нагласа за постоянно учене и усъвършенстване;
 • ефективна работа в екип;
 • добра организираност;
 • добро планиране и контролиране на дейности;
 • мотивация за работа с деца;
 • внимание към детайлите;
 • спазване и демонстриране на ценностите на организацията.

Какво осигуряваме?

 • Обяд в периода на Лятна академия;
 • Едномесечна карта за градски транспорт;
 • Сертификат за участие;
 • Препоръка (при поискване);

Как се кандидатства за стажа?

 1. Изпращане на CV и мотивационно писмо до Йорданка Чакърова (i.chakarova@zaednovchas.bg)
 2. Интервю с одобрените кандидати (дистанционно през Google Meet)

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  28 ЮНИ 2020

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"