Стани стажант по привличане и подбор на участници в “Заедно в час”

Кандидатствай до 20 септември!

Стажът е подходящ за студенти и дава възможност за развиване на ценни професионални умения и личностни качества

“Заедно в час” е неправителствена организация, която вече 10 години работи за подобряване на образованието в България и за равен достъп до качествено образование за всяко дете в страната. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят срещу неравенството в образованието в над 55 държави.

Според PISA (2018) 47% от българските ученици са функционално неграмотни и не могат да приложат прочетеното в реална ситуация. Учениците от малки населени места и финансово затруднени семейства изостават значително в знанията и уменията си от връстниците си от големите градове и тези, чиито родители са в по-добро финансово състояние.

Затова чрез програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” мотивирани и амбициозни хора от всички сфери имат възможност да преминат през множество надграждащи обучения, както и да придобият педагогическа квалификация в български университет-партньор на “Заедно в час”. По време на двугодишната програма участниците преподават на пълно работно време в училище-партньор, в което учениците имат най-голяма нужда от подкрепа. За участие не е необходим предишен учителски опит или квалификация.

Екип “Привличане и подбор на участници” работи активно за разпространението на програмата сред потенциални кандидати, поддържането на ключови партньорства, подбора на кандидати и подкрепата им през процеса на подбор.

Като стажант ти ще бъдеш активна част от екипа и ще имаш възможност да научиш много за сферата на обученията, човешки ресурси, маркетинг, продажби и подбор на персонал чрез опит и реални отговорности. “Заедно в час” преминава към модел на предимно онлайн рекрутмънт и онлайн процес на подбор и стажът позволява придобиването на ценни компетенции в тези сфери и умения за работа в популярни дигитални платформи.

В края на стажа ще получиш препоръка и сертификат за успешно завършена практика.

Условия на работа

 • Работа с различни екипи в “Заедно в час” 
 • Поемане на отговорни задачи и проекти
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали
 • Участие във форуми и интересни събития
 • Гъвкаво работно време
 • Служебен лаптоп
 • Препоръка след успешно приключване на стажа
 • Почасова заетост и възможност за съчетаване с университет
 • Стажът е отворен за студенти, обучаващи се в български университети.
 • Стажът е с включено финансово възнаграждение през програма “Студентски практики” на МОН

* За стаж за студенти, обучаващи се в чужбина, прочети ТУК.

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Подкрепа в организиране на събития за “Заедно в час” (вкл. и онлайн събития)
 • Проучване на нови възможности за привличане на подходящи кандидати за програмата
 • Увеличаване на посещаемостта на събития на “Заедно в час” в твоя университет
 • Поддържане на връзка с партньори и съмишленици в твоя университет и град
 • Популяризиране на “Заедно в час” сред колегите ти и в социалните мрежи
 • Обработване на кандидатури за програмата
 • Водене на телефонни/онлайн разговори с потенциални кандидати
 • Подкрепа в създаването и разпространението на маркетинг материали за рекрутмънт кампанията (снимки, статии, видеа и др.)

Знания и умения, които ще развиеш в практическото обучение

Развиваш умения – Получаваш обучения от експерти и развиваш умения за ефективна комуникация, управление на проекти, организиране на събития и създаване на маркетинг съдържание;

Част си от промяната – Ще допринасяш за качествено образование за всяко дете в България;

Придобиваш опит – Придобиваш ценни професионални умения и навици като работиш с различни професионалисти в позитивен и енергичен екип;

Работиш гъвкаво – Разпределяш работата си балансирано спрямо другите ти академични и лични ангажименти;

Посещаваш класни стаи – Наблюдаваш работата на учител от програмата на “Заедно в час”, за да разбереш по-добре проблема с образователното неравенство в България;

Получаваш покани – Посещаваш събития за служители на “Заедно в час”, включващи конференции, обучения, концерти и нетуъркинг вечери;

Получаваш признание – В края на своя стаж ще получиш официална препоръка и сертификат.

Очаквани резултати от практическото обучение

 • Увеличена разпознаваемост на “Заедно в час” в университета и града, към които ще фокусира усилия стажантът
 • Ефективно и навременно обработени кандидатури
 • Ефективна подкрепа в организацията на събития на “Заедно в час”

Необходими умения

 • Инициативност и самостоятелност
 • Проактивност при изпълнение на задачите
 • Аналитично мислене
 • Перфектна езикова култура, умения за писмена и устна комуникация и ентусиазъм при общуването с нови хора

Необходими знания

 • Опит с MS office
 • Работа с приложенията на Google (Gmail, Slides, Sheets, Docs)
 • Отлични комуникативни умения – писмено и устно
 • Добро владеене на английски език
 • Работа в екип

КАНДИДАТСТВАЙ на този линк >>> ДО 20.09 или препрати на приятел.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.