Търсим стажант “Анализи и иновации в образованието”

Търсим стажант “Анализи и иновации в образованието” в екипа на “Заедно в час”. Стажантът ще подкрепи работата на екипите за оценка на въздействието и обучение на учители. Научи повече за позицията по-долу:

Какво ще правиш в “Заедно в час”?

Като стажант в екип “Развойна дейност” ще отговаряш за събирането, обобщаването и визуализирането на образователни ресурси и практики от България и света. Ще работиш пряко с екипа, който планира и осъществява обученията в организацията. Ще подкрепяш още различни хора и функции в “Заедно в час” да получават нужната им информация, за да взимат най-правилните решения.  

Какво ще получиш като стажант?

 • Възможност да се запознаеш в дълбочина с иновативни образователни практики от българия и целия свят;
 • Натрупване на ценен професионален опит в една от най-големите неправителствени организации в страната;
 • Работа със силно мотивиран екип от професионалисти, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Личен ментор с опит в сферата на образованието;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали за професионално и личностно развитие;
 • Участие в разнообразни форуми и събития на организацията;
 • Гъвкаво работно време и възможност за работа извън офиса на “Заедно в час”;
 • Служебен лаптоп;
 • Препоръка след успешно приключване на стажа.

Каква ще бъде твоята роля?

 • Създаване на ресурсна банка с материали по различни образователни теми: 
 1. Пакетиране  в лесен за ползване и споделяне формат на съществуващи ресурси по ключови образователни теми;
 2. Създаване на кратки публикации, подобни на тези в сайта Edutopia; 
 3. Заснемане на кратки видеа и събиране на разкази от класни стаи;   
 4. Изготвяне на кратки обобщения за конкретни образователни ресурси.  

Какво очакваме от теб?

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес по теми, свързани с образование, психология, детско развитие, учене през целия живот, системна промяна. 
 • Инициативност и самостоятелност;
 • Аналитично мислене и умения за синтезиране на информация;
 • Опит с MS office;
 • Свободно ползване на английски език;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация.

Условия на работа:

 • Продължителност на стажа: 4-6 месеца;
 • Почасова заетост и възможност за съчетаване с университет.

Как да кандидатстваш?

Изпрати CV и кратка мотивация на тема Защо искаш да бъдеш стажант в “Заедно в час”? до Мила Иванова (mila.ivanova@zaednovchas.bg), старши специалист “Оценка на въздействието и развойна дейност”.

Краен срок за кандидатстване – 15  септември.

Ще се свържем с одобрените кандидати и ще ги поканим на интервю.


Научи повече за стажа в “Заедно в час” лично от нашите стажанти тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"