Търсим си стажант “Подготовка на учители”

Какво ще правиш в “Заедно в час”?

Като стажант ще отговаряш за обобщаване на информация, проучване и синтез по конкретни теми, логистична организация. Ще имаш важната роля да помагаш на програмния екип в организацията в подготовката на обучения и събития за действащи учители.

Какво ще получиш като стажант?

 • Работа с различни екипи в “Заедно в час”, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали;
 • Гъвкаво работно време и възможност за работа извън офиса на “Заедно в час”;
 • Служебен лаптоп;
 • Препоръка след успешно приключване на стажа.

Каква ще бъде твоята роля?

 • Обобщаване и систематизиране на данни и информация;
 • Анализ на количествени и качествени данни;
 • Проучване и обобщаване на материали;
 • Изготвяне на анкети и въпросници;
 • Административни задачи.

Какво очакваме от теб?

 • Желание да учиш и да подобряваш уменията си;
 • Силна мотивация и вяра в мисията на “Заедно в час”;
 • Отговорност, професионализъм и коректност;
 • Внимание към детайла и крайните срокове.

Изисквания към кандидатите:

 • Инициативност и самостоятелност;
 • Аналитично мислене;
 • Опит с MS office;
 • Свободно ползване на английски език;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация.

Условия на работа:

 • Продължителност на стажа: 3-6 месеца;
 • Почасова заетост и възможност за съчетаване с университет.

*Стажън е неплатен


Как да кандидатстваш?

Изпрати CV и кратка мотивация на тема “Защо Заедно в час” до Борислава Данева на b.daneva@zaednovchas.bg, най-късно до 15 май. Ще свържем само с одобрените кандидати и ще ги поканим на интервю (дистанционно).

Ще разгледждаме кандидатурите своевременно, така че не чакай последния срок! 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.