Стани студентски посланик на „Заедно в час“ в своя университет в чужбина

Вярваш ли, че всяко дете заслужава да получи достъп до качествено образование?

Търсиш ли следващата възможност за стаж докато все още учиш в университет в чужбина?

“Заедно в час” започна търсенето своите нови студентски посланици в  университетите във Великобритания, Германия, Холандия и Австрия, които ще ни ни помогнат да открием новите участници в програмата ни за кариерно и лидерско развитие. И ти може да бъдеш един от тях.

ЗАЩО?

Образованието на децата в България до голяма степен зависи от фактори, които те не могат да контролират.

Учениците от малки населени места и финансово затруднени семейства изостават значително в знанията и уменията си от връстниците си от големите градове и тези, чиито родители са в по-добро финансово състояние. Тези деца и младежи са в голям риск да прекъснат преждевременно образованието си и да останат в цикъла на бедността, предопределен им по рождение.

В „Заедно в час“ работим за това всяко дете в страната да има достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал.

За да постигнем тази визия е необходимо да мобилизираме най-ценния ресурс – хората. Затова мисията ни е да откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. А началото е от класната стая!

Научи повече какви умения и възможности дава стажът като посланик на “Заедно в час” в инфографиката по-долу.

А повече за работата на “Заедно в час” може да прочетеш ТУК.

Как да кандидатстваш?

Изпрати ни имейл с твоите имена, университет, специалност и кратки отговори на следните въпроси (до 250 думи на въпрос):

  1. Защо искаш да бъдеш студенстки посланик на “Заедно в час” в чужбина?
  2. С какъв опит на лидерски позиции и доброволчество разполагаш (в училище и в университета)?

Очакваме кандидатурата ти до 15 октомври 2018г. изпратена до j.le@zaednovchas.bg.

 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

ПО ИНИЦИАТИВА И С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА