Благодарим за направеното дарение!

То ще подкрепи мисията на “Заедно в час” и работата ни за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Научете повече за нашето въздействие

Въздействие

"Заедно в час" работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в страната. Вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското образование е възможна само ако всички в системата работим заедно.

Проект NEST

Новите учители имат нужда от качествена подкрепа. Техните наставници също. Международният европейски проект NEST търси как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници.

Оставаме насреща и за всякакви допълнителни идеи и нужда от допълнителна информация на development@zaednovchas.bg.