В “Заедно в час” вярваме, че истинският ефект от съвместната работа с нашите партньори се постига тогава, когато споделените ни ценности за по-качествено образование се надграждат с разнообразни начини за ангажиране, открита комуникация и разбиране за залога в дългосрочен план.

Регионът на Средногорието е един от първите, в които участници в програмата на “Заедно в час” работят още от 2011 г. За всички тези години верен партньор на организацията в Подбалкана е и “Дънди Прешъс Металс – Челопеч”.

Научете повече за партньорството ни:

Kомпанията подкрепя учители и възпитаници на “Заедно в час” в региона на Подбалкана, които преподават на ученици от I до VII клас по различни предмети, както и допълнителни иницативи на учители за развиване на знания и ключови умения.

Служителите на “Дънди Прешъс Металс – Челопеч” се включват активно в подкрепата на различни училищни инициативи, клубове и демонстрации, с които подкрепят учениците от Средногорието да научат повече за геодезията и да опознаят една от основните индустрии в региона.

Дънди Прешъс Металс – Челопеч” е и един от партньорите на Лятната ученическа академия на “Заедно в час”. С финансовата подкрепа, която осигурява компанията заедно с останалите партьнори, Академията дава възможност на повече от 1000 ученици в София всяка година да посещават безплатно полезни и смислени занимания през летните месеци.

ЗАЩО ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ПОДКРЕПЯ ЗАЕДНО В ЧАС?

“Подкрепяме “Заедно в час”, защото е организация на успешни млади хора, които искат да постигнат промяна в образованието. Целта да има качествено образование за всяко дете, която си е поставила организацията, е важна за бъдещето ни като нация, а енергията, с която екипът работи за постигането на тази цел, е неизчерпаема. В училище има нужда от млади и успели хора, които да мотивират децата с добър пример и хъс за промяна.

Впечатлява ни екипът на “Заедно в час”, който търси нови и находчиви подходи към учениците, учителите и общностите, където работи. Идеята за изграждане на мрежа от съмишленици, алумни и партньори е добра и улеснява мултиприцирането на положителното въздействие на организацията.”

д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД

КЛУБ ПО ГЕОДЕЗИЯ В ЧЕЛОПЕЧ

През учебната 2017/2018 учителят по математика в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” Георги Гочев с подкрепата на екипа на Дънди Прешъс Металс – Челопеч създава извънучебен клуб по геодезия “Клуб по ГеоНауки”. Основна цел на клуба е да разшири кръгозора на учениците, да ги запознае с една от ключовите индустрии в околността, и дори да им помогне да ориентират кариерно.

Георги, който по време на втората си година като участник в програмата на “Заедно в час” създава клуба и като продължение на клуба по роботика, които ръководи от 2017 г..

През годината учениците от “Клуб по ГеоНауки” минават през основни теми като минералогия, почвознание, инженерна петрография, маркшайдерство и геодезия. Специални гости са експерти от “Дънди Прешъс Металс – Челопеч”, които разказват за своя опит и работа.

Вижте снимки от едно от събитията, където инженери от компанията демонстрираха на учениците как да работят с тотална станция и заснемане от дрон, предоставяне на заснетата информация от дрона за обработка – запознаване със софтуера за обработка.

ПОДКРЕПА ЗА СЪБИТИЯ И ГОСТУВАНЕ В КЛАСНИ СТАИ

Споделяне на опит с ученици в училище в Мирково и Челопеч

Служители на “Дънди Прешъс Металс – Челопеч” се включват като гости в часове на учители в програмата на “Заедно в час” и други събития, организирани от тях.

Подкрепа за Лятната академия
на “Заедно в час”

“Дънди Прешъс Металс – Челопеч” е един от дългогодишните партьнори на Лятната академия на “Заедно в час”

НАГРАДА ЗА КОМПАНИЯ, ДАВАЩА КРИЛА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

През 2018 г. Център за приобщаващо образование връчи награда за „Бизнес, даващ крила на българското образование“ на „Дънди Прешъс Металс – Челопеч” като една от 11-те отличени компании с принос към училищното образование. Конкурсът е част от национална кампания „Дни на приобщаването: Дайте им крила 2018“. Номинацията на „Дънди Прешъс Металс – Челопеч” е  за работата им в посока устойчиво развитие на общностите Челопеч и Мирково, чрез подобряване на достъпа до качествено образование чрез иновативни методи на обучение и ориентирани към практиката учители.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ако примерите за партньорството ни с “Дънди Прешъс Металс – Челопеч” са ви вдъхновили и искате и вие да станете наш партньор или съмишленик, разгледайте възможностите да ни подкрепите тук или се свържете се с нашия екип на development@zaednovchas.bg.