дни
часа
минути
секунди

Заедно за повече училища за пример

Едно училище за пример изгражда екип, който си сътрудничи и помага на учениците да постигат  по-добри резултати и да се развиват в подкрепяща среда. 

Всяко училище може да бъде училище за пример с Вашата подкрепа днес.

Програма „Училища за пример“ в числа

0 +
ДОСТИГНАТИ УЧЕНИЦИ
0 +
УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
0
УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ
0
ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ

Решаване на проблеми

Самоуправление

Работа с хора

Употреба и развитие на технологии

Това са уменията, които работодателите ще търсят през 2025.* 

За да може училището да подготвя учениците за професиите на бъдещето, неговият екип трябва да работи заедно, овластено и с ясна цел: да подобрява благосъстоянието, академичните знания и уменията на всеки ученик.

От 2020 година “Заедно в час” обучава училищни екипи в цялата страна как да постигат по-добри резултати чрез сътрудничество и подобрено лидерство в програма “Училища за пример”.

През учебната 2021-2022 подобряваме 49 училища в цялата страна. Но за да постигнем промяна на национално ниво, целим да достигнем до 200 училища до 2026.

Вашата подкрепа за програма “Училища за пример” днес е първата стъпка към по-качествено образование.

*Доклад за 2020 г. на Световния икономически форум “Бъдещето на професиите”

Постиженията на участниците в програмата

Умения на 21. век

Вижте как екипът на ОУ “Панайот Волов” в Шумен създаде включваща среда в училище. STEM в класната стая

Вижте как междупредметните връзки предизвикаха учениците от СУ “Екзарх Антим I” в Казанлък  да развиват творческа мисъл и работа в екип.

Какво прави програма “Училища за пример” различна ​

Научете повече за модела ни на работа и с какво той се различава от стандартните педагогически обучения.    

Нужда от специална методика

В България няма методика за преподаване на български като втори език за ученици в начален етап. Това затруднява значително учителите на децата билингви. Затова ние от „Заедно в час“ и сдружение EducArt започнахме разработката на такава методика и практически полезни инструменти, които да подкрепят учителите и учениците. Първият етап от проекта - създаването на специална диагностика вече е факт, като предстоят апробирането с ученици и създаването на специални материали за отделните класове - от 1. до 4. клас. Целта ни е тези инструменти да са достъпни за всички учители, които ежедневно се изправят пред същото предизвикателство. Материалите ще бъдат от голяма помощ и за българските семейства в чужбина, чиито деца и общуват на български само вкъщи и имат нужда от допълнителна подкрепа.

Хората са ключът

Ние вярваме, че хората са ключът към промяната. Вече 10 години „Заедно в час“ работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Учителите са хората, които запалват желанието за учене дори когато у дома е много трудно. Те са онези, които откриват силните страни на учениците и развиват нагласата “от мен зависи”, за да ги подкрепят да бъдат самостоятелни и отговорни граждани. Именно затова освен методиката и материалите за двуезични деца с EducArt разработваме и специални обучения за учители и училищи екипи. Те помагат на училищата да съчетават различните форми на езикова подкрепа и да бъдат истински Езиково приобщаващи училища. Вече осъществихме успешно и първите обучения с училища от новата програма "Училища за пример".

Нашите партньори

Новини от програма "Училища за пример"

Нови 24 училища подобряват управлението и преподавателските си практики с “Училища за пример”

В Трявна започна обучението третия випуск на програма “Училища за пример” Месец преди началото на новата учебна година 24 училища от 21 населени места и 15 области започнаха своето обучение в единствената обучителна програма за училищни екипи, която ги подкрепя

Прочетете повече »

“Дни на вдъхновението” срещнаха ученици от 4 училища с различни професии

Кампанията е част от съвместната инициатива на Еконт и Заедно в час “Куриери на бъдеще” и се проведе пилотно в четири училища в Бургас, София, Бохот и Ветрен Ученици от четири училища в България се срещнаха с представители на различни

Прочетете повече »

Още 10 дни училищата кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Двугодишната програма подкрепя училищните екипи да подобрят управлението и да модернизират преподаването си с фокус върху успеха на всички ученици Десет дни имат училищата в страната да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на

Прочетете повече »