В “Заедно в час” вярваме, че истинският ефект от съвместната работа с нашите партньори се постига тогава, когато споделените ни ценности за по-качествено образование се надграждат с разнообразни начини за ангажиране, открита комуникация и разбиране за залога в дългосрочен план.

Партньорство с “ТИТАН Златна Панега Цимент” АД е пример за устойчива социална ангажираност в сферата на образованието и инвестиция в благополучието на местната общност. На тази страница ви разказваме повече за съвместните ни усилия и инициативи за подкрепа за успеха на всяко дете.

Отборът от с. Златна Панега със спечелени отличия по време на първото състезание по грамотност “Грамотко”, организирано от участници в програмата на “Заедно в час” за ученици от населени места в региона на Ябланица и Луковит. (май, 2017 г.)

Съвместната ни работа с „ТИТАН Златна Панега цимент“ започва през 2013 г., когато за първи път “Заедно в час” работи с училища в регион Ловеч.

През годините компанията устойчиво инвестира в привличането, обучението и подкрепата на участници в програмата в региона. А чрез тях и в създаването на нови възможности за учениците от местните общности. Подкрепата на “Титан” е израз на дълбокото разбиране, че качественото образование е в основата на икономическия просперитет на всяка общност.

Освен с ценна финансова подкрепа за учителите в региона, “ТИТАН” подкрепя “Заедно в час” още като:

  • Успешно ангажира и своите служители като доброволци в разнообразни образователни инициативи в общността. Служители на компанията споделят експертиза, влизат в ролята на ментори и помагат за осъществяването на дейности на учители в програмата и техни колеги.
  • Продължава да подкрепя и насърчава образователни инициативи на възпитаници на “Заедно в час” в региона като „Училищни чудеса“ – програма за ученическо лидерство на местно ниво и „Грамотко“ – инициатива за развитие на базова грамотност сред най-нуждаещите се ученици в с. Брестница.

ЗАЩО ТИТАН ПОДКРЕПЯ ЗАЕДНО В ЧАС?

“Имаме ефективно и прозрачно партньорство, базирано на взаимна комуникация. То само затвърди нашата вяра, че всяко дете има огромен потенциал

Александър Чакмаков,
генерален директор на “ТИТАН Златна Панега цимент”

ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА МЕСТНО НИВО

Ловеч е един от регионите, в които въздействието на участниците в програмата на “Заедно в час” е много силно и след първите им две години преподаване. Голяма част от възпитаниците на програмата продължават да преподават в училище, развиват допълнителни извънкласни инициативи за учениците и търсят възможности за адресиране на ключовите образователни предизвикателства в региона.

За всички тях подкрепата на “ТИТАН Златна Панега цимент” е възможност да надграждат постигнатите резултати в училище, но и да разчитат на ценен съмишленик в лицето на бизнеса.

Ето и част от вдъхновяващите истории от ловешкия регион, които “ТИТАН” подкрепя през годините:

УЧИЛИЩНИ ЧУДЕСА

извънкласна програма за ученическо лидерство в региона на общините Ябланица и Луковит

ГРАМОТКО

програма за базова грамотност на най-нуждаещите се ученици в с. Брестница

КИНО ОБРАЗОВАНИЕ

подкрепа за участие на ученици от с. Дерманци в проекта
“Киното, сто години младост”

ОРЕШЕНСКИТЕ МАТЕМАГЬОСНИЦИ

отборът малки математици от с. Орешене, които няколко години поред печелят призови места в състезания

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

развиване на лидерски умения у родителите в Училище за родители в ОУ “Неофит Рилски”, с. Дерманци като част от проектите, които подкрепя “Заедно в час” на общностно ниво

Награда за компания, даваща крила на българското образование

През 2018 г. Център за приобщаващо образование връчи награда за „Бизнес, даващ крила на българското образование“ на „ТИТАН Златна Панега цимент” като една от 11-те отличени компании с принос към училищното образование. Конкурсът е част от национална кампания „Дни на приобщаването: Дайте им крила 2018“. Номинацията на „Титан-Златна Панега Цимент” е за подкрепата за каузата на “Заедно в час” и достъп до качествено образование за учениците в регион Ловеч и района на Златна Панега.

Випуск 2018-2020 в края на лятното обучение в Луковит.

ЛЮБОПИТНО

Летният институт, интензивното основно обучение на участниците в програмата на “Заедно в час”, се провежда в гр. Луковит от 2017 г. В него е включено теренно изслидване на предизвиателствата в региона, което включва посещения в близките села, където работи и “ТИТАН Златна Панега цимент” – Златна Панега, Брестница, Дерманци, Торос, Орешене и др.

Ако примерите за партньорството ни с “ТИТАН Златна Панега цимент” са ви вдъхновили и искате и вие да станете наш партньор или съмишленик, разгледайте възможностите да ни подкрепите тук или се свържете се с нашия екип на development@zaednovchas.bg.