Съветът на директорите е ключовата управленска структура на фондация “Заедно в час”, която подкрепя стратегически развитието на организацията, за да бъде по-ефективна в изпълнението на своята мисия. 

Сред основните приоритети на Съвета са да гарантира, че фондацията оперира законосъобразно и има финансова устойчивост, която да подсигури ефективност на резултатите от работата на фондацията в обществена полза. 

Съветът на директорите включва най-малко 3 и най-много 13 членове, в които не влизат почетният член (основателят на фондацията Евгения Пеева-Кирова) и изпълнителният директор на “Заедно в час”. Всички членове се избират за срок от три години от общо събрание на Съвета на директорите. В структурата на Съвета има един председател и един зам.-председател.

 

Daneta Zheleva

Данета Желева

Член на съвета на директорите на Заедно в час
Diana Stefanova

Диана Стефанова

Член на съвета на директорите на Заедно в час
IMG_5450

Атанас Стоянов

Председател на Съвета на директорите на Заедно в час
Светозар Георгиев

Светозар Георгиев

Зам.-председател на Съвета на директорите на Заедно в час
Elena Schmidt

Д-р Елена Кирчева-Шмидт

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Todor Breshkov official photo

Тодор Брешков

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Ana Yankova

Ана Янкова

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Hristo Manov

Христо Манов

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Tenko Nikolov

Тенко Николов

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Зоя Паунова

Зоя Паунова

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Мина Савова

Мина Димитрова

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Атанас Гаров

Атанас Гаров

член на Съвета на директорите на Заедно в час
IMG_1783

Татяна Мариновска – Найденова

член на Съвета на директорите на Заедно в час
Evgenia

Евгения Пеева-Кирова

Основател на Заедно в час и почетен член на Съвета на директорите

Информацията за състава на Съвета на директорите е актуална към 31.01.2024 г.