Благодарим ви.

Благодарим ви.

Кандидатствахте успешно в програмата на “Заедно в час”.

В рамките на следващите два часа ще получите на своята електронна поща (вкл. папка “Спам”) допълнителна информация за процеса на кандидатстване. Моля да се запознаете с неговото съдържание. Ако не откривате имейл от “Заедно в час”, пишете ни на apply@zaednovchas.bg.

Очаквайте отговор от нас по имейл в рамките на две седмици след тази дата с информация дали продължавате към втори етап на подбора.

За програма “Нов път в преподаването”

Като участник в програмата на “Заедно в час” Вие пряко ще работите за подобряване на образователната система и осигуряване на достъп до възможности на деца от непривилегировани семейства и общности. Детайлният процес на подбор ни помага да открием Вашия потенциал да бъдете успешен участник, който мотивира учениците да откриват нови хоризонти и възможности пред себе си.

Ако преминете успешно, следващите стъпки в процеса на кандидатстване са Дистанционно интервю и Дистанционен център за оценяване.

Въпроси и отговори

Какви са следващите стъпки в процеса на подбор?

Следващата стъпка е “Дистанционно интервю”, а последната е “Център за оценяване”. Проверявайте имейла си редовно, за да знаете дали продължавате.

Задължително ли е да имам висше образование?

Да, към 1 септември 2021 г. е задължително да притежавате диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, от български университет, акредитиран от Министерството на образованието и науката, или от чуждестранен университет, признат в Република България, с минимален среден успех 3.50/6.

А педагогическа квалификация?

Не е задължително. Можете да придобиете педагогическа правоспособност от наш партньорски университет по време на програмата.

Какъв предмет мога да преподавам?

В общия случай участниците преподават предмет, който отговаря на специалността им от висшето образование. Ако специалността не се преподава в училище или в училищата няма свободни позиции за учители със съответната специалност, участниците могат да преподават чужд език (при минимум В2 ниво на владеене) или да се преквалифицират безплатно в начални учители.

“Заедно в час” търси приоритетно участници, които ще преподават математика, информатика, природни науки, английски език, както и в начален етап.

Какво представлява обучението преди началото на учебната година?

Летният институт е 6-7-седмично обучение на пълен работен ден и е задължителен за всички участници в програмата на “Заедно в час”. По време на института участниците развиват умения за ефективно ръководене на класната стая и преподаване, планиране на уроци, оценяване и анализ на резултатите на учениците. Първата част от обучението се организира извън София, а следващите три седмици преминават в преподаване на ученици в ежегодната Лятна академия на “Заедно в час” – в София. През 2020 и 2021 г. Летният институт и академия се проведоха онлайн, заради пандемията от коронавирус и на този етап не можем да предвидим каква ще бъде ситуацията през лятото на 2022 г. Подробно описание на института можеш да намериш на страница “Програмата”.

“Заедно в час” поема всички разходи за периода на лятното обучение.

Работата в училище на пълен работен ден ли е?

Да. Участието в програмата на “Заедно в час” включва работа на пълен работен ден (и трудов договор) в училище партньор на организацията. Участниците не могат да са наети на трудов договор на друго място, както и на друг тип ангажимент, който не позволява сключването на трудов договор на 8-часов работен ден.

Какво заплащане ще получавам като учител?

Учителите се назначават на трудов договор спрямо действащото законодателство в училището, в което ще преподават. Ако нямате стаж в училище до този момент, ще бъдете назначени на минималната работна заплата за позицията “учител”, която от януари 2021 г. ще бъде 1260 лв. (брутна заплата). Учителите, които са в процес на придобиване на педагогическа правоспособност, могат да бъдат назначени на 80% от минималния праг до придобиване на професионалната квалификация. Възнагражденията могат да варират според училището, вашата квалификация, досегашния ви опит в сферата на образованието, класно ръководство и нормативната заетост. Училищата заплащат и допълнителни възнаграждения, като такива за облекло.

Финансови стимули от “Заедно в час”:

  • 1200 лв. за периода на задължителното лятно обучение (юли – август);
  • За участниците, които нямат учителска правоспособност или трябва да се преквалифицират, “Заедно в час” покрива семестриалните такси за обучението.