20 април | 18:00

Webinar: Саморегулирано учене или как да развием умения за учене у всички ученици

“Саморегулираното учене е сложен и динамичен процес, при който учениците активират мотивационните си вярвания и нагласи, дефинират учебните цели, избират и прилагат подходящи стратегии за тяхното постигане, наблюдават напредъка си, оценяват постигнатите резултати и използват обратната връзка за поставяне на нови цели, адаптиране на поведението и подобряване на представянето.”

На теория звучи лесно, но как като учители да работим всеки ден, за да подобрим уменията за саморегулирано учене на нашите ученици?

По време на уебинара ще се запознаем с конкретни инструменти, подходи и решения, които да ни помогнат към пътя към по-осъзнато учене за всички наши ученици.

Какво да очаквате

Идеи за вашата класна стая

Какво влияе на уменията за саморегулирано учене и откъде да започнете, ако искате да го развивате в своята класна стая.

Практични инструменти

Ще разгледаме различни методи за диагностика и оценка на саморегулираното учене, ще споделим и примери от класни стаи.

Финансиране

Саморегулираното учене е фокус на програма "Учим заедно". Ще получите ценни идеи за подготовката на вашия проект.

Развийте саморегулираното учене на своите ученици и спечелите училищен проект за 30 000 лв.

Второто издание на програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" търси проекти, които помагат за повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности.

За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища в България с ученици от 5. до 7. клас. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на  предстоящата учебна година (2023/2024). Проектите могат да се подават самостоятелно или в партньорство с друго училище или организация. Предимство в процеса на оценка получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта. 

Срокът за подаване на проектни предложения е 10 май 2023 г.

По време на уебинара ще получите ценни насоки, идеи и препоръки за изготвянето на своите проекти. Не изпускайте тази възможност!

Регистрирайте се

Тази форма е недостъпна.

Програма и основни акценти

Какво представлява саморегулираното учене и защо е важно?

 • Определение за саморегулиращо се учене
 • Компоненти на саморегулираното учене 
 • Възрастови специфики 
 • Ползите от саморегулираното учене за учениците

Оценяване на саморегулираното учене

 • Различни методи за диагностика и оценка на саморегулираното учене – инструментариума на ИИО
 • Как да се интерпретират резултатите
 • Как да използваме данните от оценката, за да информираме преподаването си и да подпомогнем обучението на учениците

Стратегии за насърчаване на саморегулираното учене в класната стая

Обобщение и време за въпроси

Кои са водещите

Асенка Христова

Изпълнителен директор на "Институт за изследвания в образованието“

Асенка Христова e образователен икономист. Основател и изпълнителен директор на „Институт за изследвания в образованието“. Старши експерт е в Европейската експертна мрежа по икономика на образованието към Европейската комисия и експерт по образование на Световната банка. Автор е на изследвания в областта на образованието, ранното детско развитие и изграждането на икономика на знанието. Участвала е в редица български и международни проекти, свързани с анализ на ефективността и ефикасността на образователната система, мониторинг и оценка на различни програми в областта на образованието, създаване на модели за оценка на качеството на образованието, създаване на прототип за проследяващо изследване на завършващите професионално образование и обучение и др.

Петко Иванов

Ръководител "Технологии, операции и маркетинг" в Заедно в час

Петко е ръководител “Технологии, операции и маркетинг” в Заедно в час от лятото на 2020. Преди това заема позицията оперативен мениджър в организацията и сътрудник в организацията в различни екипи. Неговите основни отговорности са свързани с осигуряване на информационна и технологична обезпеченост на организацията, логистична подкрепа и ръководи комуникаци. Преди да стане част от екипа на Заедно в час се е занимавал с различни предприемачески инициативи и е работил в Министерството на икономиката в отдел „Иновации и предприемачество“. Петко има бакалавърска степен по бизнес икономика и магистратура по икономическа социология в УНСС. В университета и по време на следването си участва активно в различни неправителствени и студентски организации в сферата на образованието.

Споделете с колеги и вашия директор

Събитието ще се проведе на 20 април 2023 от 18:00 ч. Подходящо е за учители, директори, училищни психолози и експерти в сферата на образованието. Споделете с колеги и вашия директор.

Facebook
LinkedIn

С регистрацията получавате

 • Достъп до уебинара
 • Презентация с практични идеи
 • Възможност за задаване на въпроси
 • Допълнителни ресурси и материали
 • Възможност да научите повече за програма "Училища за пример"
БЕЗПЛАТНО