9 ноември | 18:00

Webinar: Успешен училищен екип - как да подобрим вътрешната квалификация в училище

Професионалното учене е сърцевината на добрата педагогическа практика и развитието на училището като средище на знанието. В повечето случаи директори, зам.-директори и учители имат най-добри намерения при планиране, организиране и провеждане на вътрешноучилищни квалификации, тези преживявания на практика не рядко са неефективни, прекалено натоварващи за колегите или наученото бързо се забравя. Ако и вие чувствате, че изпадате в подобна ситуация, този уебинар е за вас.

По време на уебинара

Сътрудничество

Ползи и недостатъци на различните формати на сътрудничество в училище

Идеи от практиката

Идеи от практиката за професионално развитие на училищен екип

Квалификация

Примери за работещи форми на вътрешноучилищна квалификация

Редица изследвания показват, че форматите, в които учители от едно училище учат заедно са крайъгълен камък в процеса на изграждане на силен педагогически екип, а от тук постигане на по-добри резултати на учениците, изграждане на чувство за общност и принос към целите на училището. В рамките на час и половина ще ви подкрепим с идеи, примери и конкретни насоки, свързани с подобряване на училищната квалификация и изграждане на силна култура на професионално учене и развитие. Водещи на уебинара са професионалисти с богат опит, свързан с училищната квалификация от практиката - дългогодишен директор на професионална гимназия и зам.-директор на профилирана гимназия, ментор и обучител на училищни екипи в програма “Училища за пример”. В уебинара ще използваме примери както от пряката работа на водещите в техните училища, така и от споделения опит на училища в програма “Училища за пример”

Свързани ли са успешното училище и силният училищен екип с професионалната квалификация?

Уебинарът ще бъде изключително ценен за:

  • Директори на училища - полезни идеи ще намерят както новоназначени директори, така и опитни директори, които имат искат да мотивират своите екипи да работят още по-целенасочено за подобряване на своята квалификация
  • Зам.-директори, които отговарят за вътрешноучилищната квалификация
  • Старши учители и ментори на начинаещи учители
  • Всички останали учители, които се интересуват от темата и искат да подобряват своята квалификация и да се развиват професионално

Знаете ли, че темата за вътрешноучилищната квалификация е силно застъпена в програма “Училища за пример”. Различни аспекти от темата са включени в обученията на лидерските екипи, работата на менторите и практическото приложение на наученето. Затова и училищата отчитат много по-висока мотивация на своите учители за вътреучилищна квалификация след програмата.

Регистрирайте се

Този уебинар се проведе на 9 ноември 2023 г. Вижте ТУК предстоящите събития, организирани от "Заедно в час". 

Записи от всички минали уебинари можете да откриете в нашия YouTube канал.

 

Програма и основни акценти

Кои са водещите

Силвия Драганова

Специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример”

Силвия има опит като ментор на училища в програмата и дългогодишен учител и зам.-директор на Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе

Цанка Карчева

Директор на ПГТ"Владимир П. Минчев", с. Владимирово, област Монтана

Освен директор, Цанка е и дългогодишен преподавател по математика

Споделете с колеги и вашия директор

Събитието ще се проведе на 9 ноември 2023 от 18:00 ч. Подходящо е за учители, директори, училищни психолози и експерти в сферата на образованието. Споделете с колеги и вашия директор.

Facebook
LinkedIn

С регистрацията получавате

  • Достъп до уебинара
  • Презентация с практични идеи
  • Възможност за задаване на въпроси
  • Допълнителни ресурси и материали
  • Възможност да научите повече за програма "Училища за пример"
БЕЗПЛАТНО