Новата визуална идентичност на
Заедно в час

2020 година е една необикновена година за всички ни. На фона на глобална пандемия, дистанционно обучение и несигурност на различни нива, в началото на новата учебна година отбелязахме и десета си годишнина. През тези 10 години философията на “Заедно в час” винаги е била, че организацията трябва да се променя и да бъде активна учеща общност, която е вярна на своята мисия, но не спира да търси най-ефективните начини за постигането на целите си.

През последните две години стратегията ни постоянно еволюира

0 .

Програма "Нов път в преподаването"

Програма, с чиято подкрепа мотивирани професионалисти и студенти могат да влязат в образователната система като учители и да допринасят за успеха на учениците. Доскоро наричахме “Програмата на “Заедно в час”

0 .

Програма "Училища за пример"

Нова двугодишна програма за цялостно развитие на училища. Стъпваме на наследството от Академия за лидери в образованието на фондация “Америка за България” и надграждаме със своя 10-годишен опит и знания.

0 .

Стратегически партньорства

Засилихме сътрудничеството си с други организации и институции, за да търсим заедно решения на локални и национални предизвикателства в образованието. Споделяме опит, учим се едни от други и обединяваме сили към целта. 

Новата идентичност на “Заедно в час” идва именно като визуално отражение тази организационна промяна и новата фаза в развитието на общността.

Лого и елемент

ZaednoVChas_website_favicon

Запазваме изписването на името на организацията в логото, като разчупваме границите и отваряме възможността за добавяне на нови програми и ключови дейности с нов елемент, който е и символ за включване {скоба} и буквата “З” Заедно / “B” Bulgaria (за английската версия на логото).

Цвят

Зеления цвят е символ на “Заедно в час”, но добавяме и вторични цветове, които да открояват програмите и добавят акценти. Продължаваме да търсим синергиите и да намираме пресечни точки, да бъдем обединени, но и различни.

Шрифт

Основният шрифт, който ще използваме е Gilam. Създаден е от българската компания Фонтфабрик. Вярваме, че разнообразните начертани на шрифта и българската кирилица ще ни помагат да обръщаме повече внимание на важните неща – да сме по-четими и по-разбираеми. За да продължим да удебеляваме нуждата от осигуряване равен достъп до качествено качествено образование и да поставяме курсив върху добрите примери, които ни дават увереност, че вървим в правилната посока.

За новата визуална идентичност благодарим искрено на дизайнерите на PUNKT и сътрудничеството със Студио Комплект. С изключително разбиране и отдаденост те развихриха своята креативност и ни помогнаха да намерим своето ново визуално представяне. Благодарим им за усърдието, вниманието към детайла и прецизността в изработката на всички материали.

Надяваме се новият ни облик да ви харесва!