“Заедно в час” е избрана за член на Съвета за развитие на гражданското общество

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество

“Заедно в час” е една от 14-те организации, избрани за членове на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. Финалният избор на членовете беше обявен в края на миналата седмица на специална електронна платформа. 15-ият член на съвета е вицепремиерът Томислав Дончев, който е и председател на Съвета.

КАКВА Е РОЛЯТА НА СЪВЕТА

Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и има функции по разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество в България. Той ще координира изпълнението на националната стратегия за развитие на гражданското общество, ще предлага на правителството план за реализацията на целите й, ще събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства, ще дава становища по всички проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на гражданските организации.

ИЗБИРАНЕТО НА “ЗАЕДНО В ЧАС”

“Заедно в час” е избрана за член на Съвета с 83 гласа. В гласуването участваха 286 организации, които имаха право да гласуват за 14 организации от общо 123 регистрирани кандидати. 

Траян Траянов ще бъде основният представител на “Заедно в час” в Съвета

“Благодарни сме за получената подкрепа от гражданския сектор. Вярваме, че тя е резултат от активната и открита работа за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете на организацията през последните 10 години. В ежедневната си работа винаги сме се старали да търсим пресечни точки и да изграждаме трайни партньорски отношения с организациите, с които споделяме близки цели и ценности, защото знаем, че само заедно можем да допринесем дългосрочно и качествено за подобряване на образованието, социалната и обществена среда в България. Приемаме участието в Съвета като изключителна отговорност към развитието на гражданското общество в България. Ще се стараем също да бъдем достойни представители и на всички наши партньорски организации, които останаха извън избраните 14 организации”, сподели Траян Траянов, изпълнителен директор на “Заедно в час”.

ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Част от класираните организации, както са посочени в електронната система

Освен “Заедно в час” в съвета влизат още Български център за нестопанско право , Български дарителски форум, Работилница за граждански инициативи, Светът на Мария, Български фонд за жените, Сдружение “Асоциация на европейските журналисти-България”, Сдружение “Български червен кръст”, Български хелзинкски комитет, Фондация “За нашите деца”, Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Асоциация “Родители” и “Карин дом”.

Мандатът на всеки член е 3 години от датата на решението на Министерския съвет за определяне на състава на Съвета.


Повече подробности за Съвета може да намерите тук и на електронната платформа, създадена от МС за избора му.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.