От визия към резултати: как 4 училища постигнаха промяна

Как изглежда цялостната промяна на едно училище и как може да бъде постигната?

На този въпрос ще отговорят четири училища и ще споделят своя опит и добри практики от работата си по това да подобрят училищната си среда и резултати.

Събитието се организира от Столичната община, фондация “Заедно в час”, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, 106 ОУ “Григорий Цамблак”, 156 ОУ “Васил Левски” и 159 ОУ “Васил Левски” и е финалната конференция след първата година от работата по проекта “От визия към резултати”.

Проектът “От визия към резултати” на Столичната община и фондация “Заедно в час” се реализира пилотно през учебната 2018-2019 г. Целта му бе да апробира и изследва специфичен подход за повишаване на ефективността на училището.

По време на конференцията четирите училища участници по проекта ще споделят успехите и научените уроци и ще водят работилници, с които ще демонстрират най-полезните за тях практики от процеса.

Събитието е подходящо за училищни екипи и представители на общини, които искат да:
– получат идеи как може да изглежда училищната промяна;
– чуят съвети за изграждане на целенасочена стратегия за подобряване на ефективността на институцията, за която отговарят;
– се запознаят с начини за измерване на ефективността на усилията, които екипът полага;
– научат какво помага на един екип да работи упорито за постигане на поставените цели;
– си представят как още може да изглежда партньорството между училище, община и НПО.

Моля, потвърдете своето участие с регистрация на https://forms.gle/wVidEzhfZyWJxnuo8.

Начало:

12:30

14 октомври, 2019

Край:

17:00

14 октомври, 2019

Адрес

хотел "Хемус", София

Event Participants