Учители по програма Заедно в час спечелиха награда за съвместен проект от инициативата Hour of Code

Учениците на Георги Гочев по време на Hour of Code, сн. личен архив

Съвместен проект на учителите Йордан Ходжев и Георги Гочев от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Челопеч ще бъде финансиран от Дигиталната Национална Коалиция и SAP като част от инициативата Hour of Code. Двамата учители в Средногорието са част от общността на Заедно в час. Георги е първа година учител по програмата, а Йордан успешно завърши през 2016 г. и продължава да преподава и в момента. Допълнително към проекта ще се включи и центърът за извънкласни инженерни и научни занимания „Знам и Мога“* към ОУ „Георги Бенковски“ с. Мирково, чийто ръководител е Йордан. Двамата ще получат финансиране и гостуване на програмист. Наградата ще бъде използвана за осъществяването на разменено преподаване на учениците в Челопеч и Мирково за създаване на компютърни игри, роботика и 3D моделиране. С финансирането ще бъде подпомогнато и закупуването на материали за осъществяване на последващи регулярни събития.

“Самият факт, че е спечелен проект дава на учениците самочувствие, че са успешни и че нещата, които правят в училище, са от значение. Компютърнтата грамотност става все по-базов тип грамотност и се нарежда до четивната и функционална такава. Колкото по-рано започне да се формира, а това е много лесно с ресурсите на Hour of Code, толкова по-плавно и забавно ще е овладяването на тези умения. Няма нужда да споменавам, че по този начин се увеличава значително достъпът до възможности на децата при тяхното кариерно развитие”, споделя своята мотивация да участва в проекта Йордан Ходжев, който преподава природни науки и изобразително изкуство.

“Във връзка с развитието на учениците, реших, че ще е много полезно за тях да участват на Hour of Code. Оказа се много интересно и полезно. Те сами избраха кои задачи да направят. Играха (кодираха) Minecraft Hour of Code, Star Wars: Building a Galaxy with Code, CodeCombat, Play Lab и Write your first computer program (Аngry Birds). Помагах им само в някой от задачите, 90% се справяха сами. Чрез Hour of Code искам да доразвием клуба по роботика, който сформирахме, като добавим часове по програмиране”, допълва Георги Гочев, който преподава математика и провежда допълнителни занимания по роботика в Челопеч.

Целта на наградния фонд на Hour of Code е да популяризира програмирането в училище и да стимулира учениците да получат нови знания в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Спечеленият проект е пример и за успешно сътрудничество между настоящи учители по програма Заедно в час и вече завършили техни колеги от региона. Георги и Йордан работят съвместно също за изграждане на междупредметни връзки и развитие на уменията на ХХI век на децата – работа в екип, дигитална грамотност, умения за учене. Ключов фактор за техния успех е и подкрепата от учителските колективни на училищата в с. Челопеч и с. Мирково. Средногорието е един първите региони, с които работи фондация Заедно в час още от 2011 г.

Hour of Code е глобално движение, достигнало до десетки милиони ученици от над 180 държави. Всяка година в рамките на една седмица всеки по света може да организира Hour of Code, за да вдъхнови другите в областта на програмирането. Hour of Code 2016 се проведе между 5. и11. декември. Основен фокус на изданието през 2016 е поставен върху подкрепа на учителите, които имат креативни и устойчиви идеи за развиването на STEM (съкращение от английски, което обединява в себе си думите наука, технологии, електроника и математика) уменията на своите ученици в българските училища.

* Центърът за извънкласни инженерни и научни занимания „Знам и Мога“ към ОУ „Георги Бенковски“ с. Мирково е осъществен заедно с фондация “Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение” (ИНПОО) по програма “Детско и младежко развитие, основано на силните страни” на фондация “Работилница за граждански инициатииви” (ФРГИ), финансирана от от фондация “ОУК”.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.