Как да организираме новото знание на учениците?

Идеи, стратегии и добри практики за началото на втория учебен срок и преподаването на ново знание

С началото на втория учебен срок избрахме тази седмица да посветим на темата за организиране на новото знание на учениците. Попитахме колегите ни обучители в “Заедно в час” да споделят стратегии, полезни практики и ресурси и днес споделяме част от тях с вас. В края на материала ви показваме и избрана галерия от визуални примери, които онагледяват алгоритми на работа, създадени от учениците. Те са чудесен начин да запомнят по-добре новите знания и практики за работа, но също и подсказка, която ги насърчава в класната стая да са по-уверени.

Процедура: Обичай началото на часа

Началото на часа е онзи важен момент, когато учителят трябва да зададе настроението за целия час, да привлече вниманието на класа и да насърчи на учениците да се настроят за работа. Именно затова е ключово той да бъде обвързан с положителни емоции. Ако винаги сте се чудили как да направите началото на часа по-приятно и за вас и за учениците.

Ето няколко конкретни идеи:

Цитат на деня

Учениците обичат да споделят мнението си. Затова може да намерите цитати от известни певци, актьори, политици или други популярни личности и да ги записвате на дъската в началото на часа. С влизането в класната стая, учениците прочитат цитата и след това трябва да запишат кратък коментар по него. Под цитата е подходящо да добавите и насочващи въпроси: “Какво означава това? Как свързвате собствения си опит и мнение с него?” Добро допълнение е също да обвържете цитата на деня и с темата на урока, която предстои. Така по-интересен начин ще ангажирате учениците още преди да е започнала съществената част на урока. 

След време, ако всички харесвате тази стратегия, може да давате на самите ученици да споделят своите цитати в началото на часа (всеки ден различен ученик споделя своя любим цитат/крилата мисъл и казва защо му е любима). Това ще позволи на учениците да се чувстват още по-въвлечени в урока и учебния процес.

Онлайн адаптация 

В дистанционен формат можете да използвате споделяне на екрана или https://sway.office.com/, за да започнете с цитат или пък цитатът да е видим докато учениците влизат. Те пък могат да споделят мнения през https://www.menti.com/ или https://padlet.com/ 

Минутка за четене 

Минутката за четене е сходна на цитата, но поставя повече акцент и върху осмислянето на различни типове текст (четивна грамотност). Намерете откъс от поема, есе, статия или история и го прочетете на глас. Откъсът може да е хумористичен, увличащ, разгневяващ – важното е да е пример за качествена литература. След като четенето приключи, учениците записват в тетрадките си свое обобщение в едно изречение на прочетеното или кратка теза. След около месец моделиране на практиката с разнородни по вид откъси и четене на глас на различни обобщаващи изречения учениците започват да носят откъси по собствен избор и да ги четата на глас в “Минутката за четене”. В края на срока учениците може да прегледат отново всички написани от тях изречения и да изберат любимия си откъс като се аргументират.

Очаквания 

Разбирането на очакванията, които учениците имат към вас и процеса на учене е ключово за постигането на успех в класната стая. В началото на часа може да изследвате техните очаквания, като използвате различни стратегии и формати за споделяне на информация. За да обвържете очакванията им с новия материал, може да им зададете насочващи въпроси и да ги насочите към темите, които предстоят за конкретния час.

Силни ключови точки: Стъпки, примери, капани

Вероятно няма да ви изненадаме, като кажем, че една от най-важните части при планирането на урока са ключовите точки. Те фокусират преподаването върху ключовите знания и предпазват учителя от това да пропусне важна информация или да обърка учениците с прекалено много такава.  Ключовите точки са кратки фрази, които обобщават “какво” учениците ще научат, “защо” е важно и “как” ще го направят. Съществителните ни помагат за “какво”, а глаголите за “как”.

Разписването на ключови точки, обаче не е толкова лесно, колкото много хора си представят. Не изготвяме ключови точки “по усещане”, а след като сме добре запознати с различни ресурси – учебни програми, оценявания.

Тези насоки ще ви помогнат да изградите умения в ефективното разписване на ключови точки, ако до момента не сте ги използвали или се затруднявате да ги прилагате ефективно. 

Ключовите точки трябва да са:

  • Точни – съгласувани с целта на урока
  • Подходящи – не прекалено лесни или прекалено трудни; не прекалено много, не прекалено малко;
  • Логически последователни – разпределени в ред, в който учениците трябва да ги усвоят.

Трите компонента на ключовите точки:

КАКВО: Кои са основните идеи, с които искате учениците да си тръгнат от този урок? Какви дефиниции е важно да запомнят? Какво е конкретното предметно знание. което ще обхването в урока?

ЗАЩО: Какво казваме и показваме на учениците- защо е важно да усвоим тази цел, как е приложима в живота извън класната стая, как е свързана с предишни уроци и знания.

КАК: Изяснете си как ще се случи ученето в този час и какъв е процеса, последователността за усвояване на конкретно умения.

Как да разписваме ключови точки?

  1. Помислете – кои са 3-5 най-важни неща, които искате учениците ви да знаят и да могат до края на часа, за да успея да демонстрират напредък.
  2. Създайте схема/ разбийте целта си на основните идеи, опорни точки, елементи. Създайте послания, с които бихте искали учениците ви да си тръгнат от часа.
  3. Не забравяйте възрастта и нивото по предметно знание на учениците си, докато разписвате ключовите точки. Не трябва да ги обърквате и затормозявате с прекалено много информация, термини, процеси. Това ще има обратния ефект. От друга страна – подсигурете, че не изпускате елемент, който може да е ключов и има значение за справянето им с предмета и учебния материал. 
  4. Ако преподавате специфично умение, като например как се решава уравнение с едно неизвестно, разпишете си основните стъпки за това преди да преподадете урока, за да не се изгубите в планирането и да не объркате учениците си.  
  5. Проверете съгласуваност ключови точки – оценяване. На едно и също ниво на мисловен процес ли са? Успявате ли да достигнете целта си?

Визуализиране на новото знание

В третата част на тази статия решихме да наблегнем на визуалните елементи, затова и подбрахме някои вдъхновяващи табла от класни стаи на учители, които събират вдъхновяващи начини за представяне на новото знание, проследяване на напрадъка и разбирането на учениците за различни теми от учебните предмети:

Още добри практики и идеи от учители за учители вижте в сайта prepodavame.bg

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути