Конкурс събира идеи за изучаване правата на децата от учители и ученици

Организатори са “Заедно в час” и УНИЦЕФ като част от проект за разширяване на възможностите за обучение по права на детето 

Ученици и учители от цялата страна могат да се включат с предложения и идеи как образованието по права на децата да стане по-интересно, вълнуващо и полезно за учениците в конкурс, организиран от “Заедно в час” и УНИЦЕФ.

Целта на конкурса е да събере предложения за конкретни дейности, които могат да се осъществят в клас, в извънкласните занимания или на ниво училище, и които ще допринесат за реализирането на визията на образованието по права на децата. Това могат да бъдат упражнения, уроци, различни игри, работилници, училищни кампании и инициативи, състезания между учениците и пр., включително с участието на родители и местната общност.

Конкурсът е част от инициатива за разширяване на възможностите за обучение по права на детето и се осъществява в партньорство с Министерство на образованието и науката. Чрез конкурса, освен да популяризираме темата, се стремим да разберем актуалните предизвикателства и решения, свързани с правата на децата, които ученици и педагози откриват.

Конкурсът е насочен към ученици и учители в прогимназиален и гимназиален етап и е подходящ за вас, ако: 

  • проявявате интерес по темите за правата на децата / правата на човека и тяхното приложение в и извън училищния контекст;
  • имате интерес към детското и младежко участие, както и овластяването на учениците;
  • вярвате, че добрият образователен процес минава през по-добрата култура на класната стая и училищна култура;
  • харесвате прилагането на иновативни и алтернативни методи в училище и класната стая.

Кой може да участва: 

  • Индивидуално или групово участие на ученици от прогимназиален етап;
  • Индивидуално или групово участие на ученици от гимназиален етап;
  • Групово участие – екип от учител/и и ученици от прогимназиален етап;
  • Групово участие – екип от учител/и и ученици от гимназиален етап;
  • Групово или индивидуално участие на учители;

Краен срок за кандидатстване: 30.05.2021 г.

За пълен регламент и условия за участие, моля, прегледайте приложения „Наръчник за участници“.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути