Заедно в час се включи в обучение по проект „Училището като център общността“ на Национална мрежа за децата

Заедно в час се включи в обучение по проект „Училището като център общността“ на Национална мрежа за децата. Събитието се проведе във Велико Търново на 20 и 21 януари и събра представители на 20 училища от цялата страна и активни неправителствени организации в сферата на образованието.

Представители на екип “Институционални партньорства” на Заедно в час споделиха своя опит и изнесоха две презентации пред участниците в обучението – “Ценностите и тяхната роля” и “Организационна промяна – с фокус справяне със съпротиви”.

Проектът „Училището като център общността“ е насочен към развиването на училището като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на дадено населено място. В момента тече втората фаза на проекта, която продължава до 2018 година. Допълнителна информация за дейностите по проекта, неговите цели и визия може да научите тук.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.