Позиция на Заедно в час по повод ограниченията за посещения на неправителствени организации в училища

Фондация Заедно в час е обезпокоена от излязлото в публичното пространство писмо на заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, в което се поставя изискването посещенията в училища да се осъществяват след “подкрепата на министъра на образованието и науката и/или началника на съответното регионално управление на образованието”.

Предписанията в писмото ще затруднят излишно работата на училищните екипи. И в момента съществуват правила за пропусквателния режим в училищата и те са в правомощията на директорите – това отговаря на принципите на училищната автономия, които са заложени в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Вярваме, че директорите и учителите, които са най-добре информирани за нуждите на учениците и екипите си, са достатъчно компетентни да преценят дали едно посещение на неправителствена организация ще е полезно за училището им или не. Ако Министерството на образованието и науката (МОН) се съмнява в този техен капацитет, по-полезно би било да им помогне да го развият, вместо да им налага централизирани забрани. Екипът на МОН, заедно с утвърдени неправителствени организации, биха могли например да подкрепят училищните колективи в това да развият собствени механизми за реакция при различни запитвания.

Изискването посещенията да са получили “подкрепата” на министъра и/или началника на съответното регионално управление на образованието освен това е неясно и може да се разтълкува по различни начини – дори и да изхожда от добри намерения за създаване на безопасна и здравословна среда за учениците.

От години гражданският сектор активно и успешно си сътрудничи с училища в цялата страна, в резултат на което българските директори и учители разширяват своите управленски и преподавателски методи, подобряват училищната среда и предлагат на учениците си обучение, съобразено с индивидуалните им нужди и с изискванията на 21 век. Ключов момент от това сътрудничество са посещенията на представители на неправителствени организации в училищата. Само по този начин те могат да добият реална представа за условията, в които училищните екипи работят, за техните нужди, както и за тези на учениците им. Посещенията по места са и начинът директорите и учителите да се чувстват подкрепени от партньорите си от гражданския сектор, така че заедно да могат да работят за по-добро образование за учениците.

Опитът на Заедно в час е показал също, че посещенията в училища от външни за тях хора помага за разширяване на кръгозора на учениците, особено на тези, които живеят в малки населени места. По този начин децата имат досег до професионалисти от различни сфери, които могат да ги вдъхновят и мотивират да развиват още по-активно уменията си.

Обмяната на опит между училищните екипи, гражданския и държавния сектор може да допринесе и за разпространението на добри практики и учене едни от други. Това обаче може да се случи само, ако училищата са отворени за външния свят.

Заедно в час се присъединява към становищата на редица утвърдени неправителствени организации като Национална мрежа за децата, Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и Български център за нестопанско право. Надяваме се на разумен диалог между държавния и гражданския сектор с цел още по-ефективно сътрудничество в името на учениците.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути