Учител Предучилищна група, София

След 10-годишен опит в привличането и подбора на мотивирани професионалисти от различни сфери, които преследват желанието си да влязат в класните стаи, “Заедно в час” започва партньорство с верига частни училища, с цел да открие най-добрите кандидати за наличните свободни позиции. 

За нашите партньори търсим мотивиран кандидат, с желание за учене и развитие, който да заеме позицията на учител Предучилищна група в едно от училищата в град София.

Ако изберете да сте учител на тази позиция, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще Ви подготви за ролята на УЧИТЕЛ в прогресивно училище, която изглежда така:

 1. Планирате уроци и подготвяте материали, които са съответни на целите на образователната програма; логически свързани помежду си; с адекватен обем спрямо времетраенето на часа и отговарят на нуждите на учениците (диференцирани).
 2. Участвате в екипни срещи за планиране и рефлексия на Изследователската програма в начален етап.
 3. Организирате и провеждате наблюдения, придружени с обмяна на опит и рефлексия, в класните стаи на колегите си.
 4. Преподавате като поставяте ученика в центъра на образователния процес, използвате интерактивни методи за работа по групи, игри, мултимедия, като създавате възможности учениците да споделят мнение, идеи и да се изявят. Задавате въпроси, които провокират мисленето и предоставяте ефективна обратна връзка в хода на часа.
 5. Провеждате диагностично оценяване в началото и края на учебната година, като следите за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок и връщате навременна обратна връзка за напредъка им.
 6. Създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 7. Съдействате на родителите за тяхната въвлеченост в прогресивния модел на обучение – цялостно отношение към детето като ценностна нагласа и в семейната среда. Участвате в общностни събития на училището.
 8. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

 

Какво е нужно да имате като умения, качества и опитност?

 • Да сте позитивен човек, открит в естествеността си и любопитен да открива и учи заедно с колегите и децата;
 • Да умеете да работите в предизвикателна (развиваща и непрекъснато променяща се, спрямо интересите на децата) среда.
 • Да имате висше образование, бакалавър/магистър, специалност “Предучилищна педагогика”/”Предучилищна и начална училищна педагогика”, предимство е квалификация Монтесори педагогика и минимум 2 години опит в преподаване на деца предучилищна възраст във формално, неформално или приобщаващо образование (позицията е подходяща студенти 4-ти курс или завършили специалност);
 • Да владеете писмено и говоримо английски език – минимум ниво В2;
 • Да сте с широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Да сте опитвали и имате желание да преподавате през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство;
 • Да имате познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Как да кандидатствате?

Попълнете тази форма, като прикачите CV и опишете своята мотивация.

  Форма за кандидатстване за отворени позиции

  Кандидатствай за учител:
  Информация
  Ако имате такива, моля прикачете допълнителни документи и сертификати


При въпроси, може да ни пишете на имейл selection@zaednovchas.bg.

След подадена кандидатура ще се свържем с Вас, за да уточним следващите стъпки.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.