Как да отбележим 8 март в училище?

Международният ден на жената ни дава чудесен повод да си припомним вдъхновяващите истории жените от близкото и далечно минало. Учебната програма и без това е изпълнена с предимно мъжки постижения – революционери, учени, откриватели, царе, президенти. Тази година, поне за малко, можете да насочите вниманието на учениците си върху съдбите на онези жени, благодарение на които днес можем да гласуваме, да учим, да практикуваме каквато си поискаме професия и много други права или привилегии, които съвсем естествено сме започнали приемаме за даденост. 

Жените в различните периоди от историята

Възложете на учениците си задачата да проучат как са живели жените през различни периоди от историята – от древността до наши дни. Можете да разделите класа на толкова изследователски екипа, колкото периоди решите да обсъждате (напр. Месопотамия, Древен Египет, Римската империя, Северна/Южна Америка преди Великите географски открития, Средновековна Европа, Османската империя, Ренесанса, Студената война и т.н.). Нека всеки екип проучи конкретен период и представи откритията си пред класа. Поставете им следните шест въпроса, чиито отговори да включат във финалната си презентация:

  • Какво е било различното в начина на живот на мъжете и жените в това общество?
  • Какви са били очакванията към жената в този период?
  • Какъв е бил статутът на жените от законова гледна точка? (Можели ли са да притежават земя, да работят, да гласуват и т.н.?)
  • По какъв начин класовото разделение се отразява на правата на жените?
  • По какъв начин мястото, на което живеят, определя възможностите и правата на жените?
  • Има ли известни женски фигури от този период и какви са техните постижения?

В края на проекта организирайте дискусия, за да проверите как се чувстват учениците ви с оглед на наученото, както и какво им е направило най-голямо впечатление. Обсъдете как живеят жените в днешно време в същите географски региони. 

Възстановка на исторически събития, свързани с правата на жените

Историческата възстановка е идеален начин да ангажирате целия клас в изучаването на дадено събитие или период. Можете да изберете конкретен период от българската или световна история, свързан с избирателното право на жените, хипи движението или сексуалната революция от 60-те години на XX век например.

Преди самата възстановка възложете на учениците си да направят проучване и да систематизират откритията си за избраното събитие. След това с помощта на класа напишете един или няколко сценария, в които да има роли за всеки ученик. Не се страхувайте да проявите творчество при измислянето на сценариите – вдъхновете се от историята, но дайте воля на въображението си. Нашето предложение е сценарий за семейна вечеря в края на XIX, началото, средата и края на XX век. Как биха изглеждали и как биха се държали хората през тези десетилетия? Какви събития биха обсъждали по време на вечеря? 

След приключването на тези сценки обсъдете с учениците техните впечатления. Помислете заедно с тях върху следните въпроси:

  • Как се променят правата на жените?
  • За какво все още се борят днес?

Вдъхновете класа с биографии на бележити жени

Няма нищо по-вдъхновяващо от личния пример. Възложете задача на учениците си да потърсят информация за живота на различни исторически фигури. Можете да им препоръчате следните книги:

Помолете ги да изберат трите най-впечатляващи според тях истории и да потърсят допълнителна информация за историческите личности в тях. 

Надяваме се, че по този начин в съзнанието на учениците ви 8 март няма да е просто ден, в който се чувстват длъжни да поднесат букет на класната, а празник, покрай който да се замислят за подвизите на поколения жени и каузите, които защитават понякога и с живота си. За допълнителни идеи можете да прочетете безплатния наръчник “8 март е!”, изготвен от група доброволки към Български фонд за жените.

Прочетете още как “Заедно в час” и Always обединяват сили, за да осигурят на всяко момиче в България достъп до качествено образование.

Идеите в тази статия са адаптирани от: Social Studies School Service

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути