Как подготвяме учениците да създават бъдещето

Над 270 учители от три региона на България развиваха ключови компетентности у своите ученици през трудната 2020/2021 учебна година

Езикова и математическа грамотност, дигитални компетентности, гражданска активност, умения за учене и за комуникация – това бяха част от компетентностите, които над 270 учители от три региона на България развиваха у своите ученици през учебната 2020/2021 г. Това се случи в рамките на програма “Компетентности” – съвместен проект на Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието в София-област, Враца и Пловдив и фондация “Заедно в час”. Резултати вече се наблюдават при близо 80% от учениците, а основните изводи, добри практики и препоръки как да продължи програмата бяха представени на заключителната онлайн конференция “Компетентности: Как подготвяме учениците да създават бъдещето?” на 8-ми юли.

“Програма “Компетентности” е смел опит да се разработи нов продукт, който да подпомага квалификацията на педагогическите специалисти по отношение на развиването на компетентности на учениците в училище”, заяви при откриването на конференцията Радостина Новакова от екипа на Министерството на образованието и науката (МОН), работил по подготовката на програмата.

Тя припомни, че българското образование често е критикувано, че е твърде теоретично и недостатъчно фокусирано върху формирането на компетентности у учениците, което проличава и в резултатите от редица международни изследвания. Затова МОН е решило да апробира подобна програма в три региона и след това на базата на препоръки и изводи да подобри дизайна и съдържанието, така че “Компетентности” да стане добър инструмент за квалификация на учителите.

“Програма “Компетентности” е поредното доказателство за нещо, в което ние в “Заедно в час” вярваме силно – че устойчивите положителни промени се случват само когато сме заедно”, сподели на заключителната конференция Гергана Ефремова, мениджър “Институционални партньорства” в “Заедно в час”.

По думите й фактът, че институции, учители и училища и експертни неправителствени организации са работили заедно, е допринесло за успеха на програмата. 

Какви резултати показват учениците

В първото обучение от програмата в края на 2020 г. участват над 400 учители от София-област, Враца и Пловдив. Над 270 от тях изготвят след това конкретен план как ще развиват една конкретна компетентност у своите ученици. Близо 200 педагогически специалисти взимат участие в срещи за подкрепа по време на учебната година, които им помагат да стигнат до резултати със своите ученици. За всяка компетентност учителите определят набор от проявления, които искат техните ученици да започнат да показват. Според данните след края на учебната година над 76% от учениците, които не са владеели нито едно проявление на избраната компетентност, вече владеят поне едно. Повече от половината от учениците са показали поне две от желаните проявления, а над 30% владеят четири проявления. 

Добри практики от учители

По време на конференцията учители, работили по програма “Компетентности”, споделиха какви стратегии са прилагали, за да развият ключовите умения у своите ученици.

Силвия Попова от ОУ “Панайот Волов” в Пловдив сподели, че е провокирала своите шестокласници да си представят, че правят ремонт на стаята си и да пресметнат колко материал ще им трябва, какви ще са разходите и т.н. Тя е развивала дигиталната компетентност – особено актуална през миналата учебна година, която се случи основно от разстояние и в електронна среда. Учениците са се упражнявали да търсят информация, да я редактират и форматират, да изготвят самостоятелно презентации върху задачи и проекти и да представят пред аудитория своите продукти. Въпреки трудностите през учебната година, като например това, че голяма част от учениците не са разполагали с технически устройства за учене онлайн, Силвия Попова намира шестокласниците си днес по-активни, по-уверени в себе си и търсещи отговори на въпросите, които си задават.  

Йорданка Петкова от СУ “Иван Вазов” в Мездра пък е наблегнала на комуникационните умения. Целта й е била да повиши езиковата култура, както и културата на общуване на своите седмокласници – именно в годината, в която се явяват на национално външно оценяване за кандидатстване в гимназия. Тя забелязва положителна промяна, особено при по-необщителните младежи, и смята, че учениците й са станали по-уверени когато се представят пред публика.

Четивната грамотност е била фокус и на Петя Запрянова от СУ “Христо Ясенов”, Етрополе. Целта й е била седмокласниците й да постигнат по-високи резултати на националното външно оценяване. За да стимулира учениците да се изразяват по-лесно и по-ясно, Петя Запрянова използва нестандартни задачи, които провокират интереса на младежите. Дава им за задача например да направят интервю с бай Ганьо, както и презентация от свое пътуване с него. Това хваща вниманието на учениците, които дори започват да четат допълнителни изследвания за алекоконстантиновия герой. Петя Запрянова е доволна от резултатите на края на годината – учениците се справят добре на изпитите, включително и с най-трудните задачи, а новите умения по четивна грамотност им помагат и в работата по други предмети. Учителката вижда важен ефект от програмата и за себе си – знае по-добре какво иска да прави в часовете. 

Още добри практики и конкретни стратегии на учителите от програма “Компетентности” очаквайте на zaednovchas.bg и prepodavame.bg.

Бъдещето на “Компетентности”

Част от заключителната конференция беше посветена на това каква е добавената стойност на програмата и как подходът за развиване на компетентности у учениците може да стане част от всяка класна стая.

Според Екатерина Николова от ОУ “Васил Петлешков”, Пловдив, работата по програмата помага с това, че учителите виждат практики на свои колеги от други училища и региони и им показва, че и те самите са “на правия път”.

За да може още повече учители да развиват активно ключови компетентности у своите ученици, има нужда този тип умения да се измерва през националните външни оценявания, смята Екатерина Николова.

“Самото фокусиране и говорене за компетентности е голям успех”, споделя Соня Дамянова от РУО-Враца. Тя също е на мнение, че учителите имат нужда да чуват споделяния от колеги, както и че подкрепата от регионалните управления е много важна. 

Директорът на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева също се включи в дискусията и изрази мнение, че програма “Компетентности” трябва да започне да се изпълнява в национален обхват. Според нея за няколко години голяма част от учителите могат да бъдат подготвени да прилагат подхода за развиване на компетентности у учениците.

За програма “Компетентности”

Програма “Компетентности” 2020/2021 е двугодишна програма на Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието в София-област, Враца и Пловдив и фондация “Заедно в час”. Целта й е да подкрепи развиването на компетентности в учениците като отговор на нуждите на образованието в XXI век.

Програмата включва директна работа с учители и директори от три области на България (Враца, Пловдив и София-област) и експертите от регионалните управления на образованието (РУО), които ги подкрепят. Педагогическите специалисти обменят опит с колеги от своята област, запознават се и изпробват вече работещи практики и инструменти за развиване на компетентности съобразно нуждите на учениците. Паралелно с това експертите от РУО задълбочават разбирането си и възможностите за подкрепа на учителите с фокус развиване на компетентности. Програмата включва още изготвяне на препоръки за продължаващо учене и повишаване на ефективността на усилията на педагогическите специалисти.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути